Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 5, pp 4–4 | Cite as

Bij het afscheid van Lies Schilder

  • Marian Kremers
Redactioneel
  • 85 Downloads

Samenvatting

Na een mooie carrière van 40 jaar in de sociale sector neemt Lies Schilder afscheid als directeur van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk. Ze heeft haar loopbaan goed opgebouwd.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2018

Authors and Affiliations

  • Marian Kremers
    • 1
  1. 1.Hoofdredacteur

Personalised recommendations