Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 5, pp 4–4 | Cite as

Bij het afscheid van Lies Schilder

  • Marian Kremers
Redactioneel
  • 70 Downloads

Samenvatting

Na een mooie carrière van 40 jaar in de sociale sector neemt Lies Schilder afscheid als directeur van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk. Ze heeft haar loopbaan goed opgebouwd.

Na een mooie carrière van 40 jaar in de sociale sector neemt Lies Schilder afscheid als directeur van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk. Ze heeft haar loopbaan goed opgebouwd.

In 1978 begint ze in het maatschappelijk werk in Groningen waar ze ook wijkmaatschappelijk werk doet en later praktijkbegeleider wordt. In 1989 wordt ze docent bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen, waar ze vanaf 2001 onderzoeker en coördinator is. In juni 2011 volgt de overstap naar de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkers waar ze directeur wordt. In de tussentijd werkt ze aan haar promotie met de titel Leren dat maatschappelijk werkt. Het is januari 2013 als ze haar proefschrift verdedigt aan de Universiteit voor Humanistiek. De kern van haar betoog draait om de versterking van de beroepsidentiteit van het maatschappelijk werk. Die versterking wordt volgens haar mogelijk door leerprocessen op en rond de werkvloer. Het hanteren van beroepsstandaarden en tegelijkertijd ook leren van eigen ervaringen.

Lies belicht twee spanningsvelden. Spanning tussen wetenschappelijke kennis en ervaringskennis. En spanning tussen professionals en managers. Deze spanningsvelden kregen in haar jaren bij de beroepsvereniging topprioriteit. Ze zorgde voor een goede profilering van het vak en bleef de collega’s op de werkvloer betrekken bij dat proces. Het waren roerige jaren. Bezuinigingen, transities en ontslagen stonden centraal. In zeven jaar heeft Lies de NVMW omgevormd naar de BPSW. Tijdens dat proces van profileren van het vak, van verbreding van de vereniging en van de naamsverandering van maatschappelijk werkers naar sociale professionals, heeft ze een hele slag gemaakt. En met succes. De vereniging groeit en is financieel op orde, het contact met de werkvloer is toegenomen, nieuwe groepen melden zich aan. Ook met onze redactie is deze verbreding goed verlopen. We waren het zeker niet op alle punten eens maar na een half jaar was er een mooi nieuw vakblad met een nieuwe naam: Vakblad Sociaal Werk.

Begin oktober nam Lies afscheid van ons. Ze gaat ‘iets anders doen’. Een kundig directeur vertrekt. Prettig en duidelijk in de omgang en bindend in het team. Lies, het is een verstandig besluit, na rijp beraad genomen. Je moet nu aan je bucketlist werken. We horen vast nog veel van je.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Marian Kremers
    • 1
  1. 1.Hoofdredacteur

Personalised recommendations