Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 5, pp 19–20 | Cite as

Sociaal werk in Japan

  • Jolanda Berends
Internationaal
  • 23 Downloads

Samenvatting

Japan begon aan het einde van de 19e eeuw met het moderne concept ‘the movement of civilization’. Meer dan honderd jaar volgde Japan de westerse modellen van onder andere het sociale domein. Japan werd na de Tweede Wereldoorlog het eerste land in Azië met een verzorgingsstaat. Dit terwijl het sociaal werk in die tijd nog niet erkend werd.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2018

Authors and Affiliations

  • Jolanda Berends
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations