Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 5, pp 16–18 | Cite as

Samen zoeken naar werkzame verhalen

 • Josje Geerse
Beschouwing
 • 36 Downloads

Samenvatting

In mijn werk zie ik dagelijks hoe verhalen, ofwel narratieven, invloed hebben op de gevoelens, gedachten en het gedrag van onze cliënten en van onszelf. Met dit artikel wil ik verduidelijken hoe handvatten uit de narratieve psychologie sociaal professionals kunnen ondersteunen bij hun dagelijks werk.

Bronnen

 1. Ainsworth, M.D.S., Blehar, M.C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachement: A psychological study of the Strange Situation. Hillside, NJ: Erlbaum.Google Scholar
 2. Baljon, M., Pool, G. (2013). Hedgehogs in therapy. Empathy and insecure attachment in Emotion Focused Therapy, verschenen in: Person-Centered & Experiental Psychotherapies. 12-2, 112-125.Google Scholar
 3. Banning, Banning-Mul (2005). Narratieve begeleidingskunde. Hoe het gebroken verhaal professioneel te waarderen. Soest: Uitgeverij Nelissen.Google Scholar
 4. Harris, T. (2012, 1969). I’m ok – you’re ok. Cornerstone Publishers.Google Scholar
 5. Hesse, E. (2008). The Adult Attachment Interview: Protocol, method of analysis, and empirical studies. Uit: Cassidy, J., & Shaver, P.R. (2008). Handbook of attachment: theory, research and clinical applications (2nd edition.) New York: Guilford Press (p. 552-598.)Google Scholar
 6. Huizing, W. & Tromp, T. (2013). Mijn leven in kaart. Met ouderen in gesprek over hun levensverhaal. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 7. Koomey, G. (2008). Turning Numbers into Knowledge: Mastering the Art of Problem Solving. Analytics Press.Google Scholar
 8. Wallin, D.J. (2010). Gehechtheid in psychotherapie. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.Google Scholar

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2018

Authors and Affiliations

 • Josje Geerse
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations