Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 4, pp 8–11 | Cite as

Preoccupatie met het ideaal behoeft correctie uit de praktijk

Zelfredzaamheid en stil verzet van sociaal werkers

 • Marc Hoijtink
 • Evelien Tonkens
 • Jan Willem Duyvendak
Hoofdartikel
 • 289 Downloads

Samenvatting

Meer ‘zelfredzaamheid’ is een centraal uitgangspunt in de herziening van de verzorgingsstaat. Ogenschijnlijk gaan sociaal werkers daarin mee, maar er is veel stil verzet. Dat constateren Marc Hoijtink, Evelien Tonkens en Jan Willem Duyvendak naar aanleiding van meerjarig onderzoek naar sociale wijkteams.

Bronnen

 1. Brabander, R. de (2004). Wie wil er nou niet zelfredzaam zijn? De mythe van zelfredzaamheid. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.Google Scholar
 2. Bredewold, F. & Verplanke, L. (2018). ‘Ik blijf een kwetsbaar mens met een kwetsbaar netwerk. De moeizame praktijk van het inzetten van sociale contacten ’. In: Bredewold, F., Kampen, T.,Verplanke, L., Tonkens, E. & J.W.Duyvendak (2018). De verhuizing van de verzorgingsstaat. Amsterdam: Uitgeverij van Gennep.Google Scholar
 3. Çankaya, S. (2012). De controle van marsmannetjes en ander schorriemorrie: het beslissingsproces tijdens proactief politiewerk. Den Haag: Boom Lemma.Google Scholar
 4. Duyvendak, J.W. (2017). Thuis. Het drama van de sentimentele samenleving. Amsterdam: Amsterdam University Press.Google Scholar
 5. Haijer, M. (2003). ‘A frame in the fields. Policy making and the reinvention of politics.’ in Haijer, M. & Wagenaar, H. (eds.) (2003). Deliberative Policy Analysis: Understanding Governance in the Network Society, Cambridge, UK & New York: Cambridge University Press.Google Scholar
 6. Hoijtink, M. (2018). ‘Afstand nemen van nabijheid. Over humor en stil verzet van sociaal werkers in een veranderende verzorgingsstaat’, In: Bredewold, F., Kampen, T., Verplanke, L., Tonkens, E. & Duyvendak, J.W. (2018). De verhuizing van de verzorgingsstaat. Amsterdam: Uitgeverij van Gennep.Google Scholar
 7. Scott, J. (1987). Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven: Yale University Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Marc Hoijtink
  • 1
 • Evelien Tonkens
  • 1
 • Jan Willem Duyvendak
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations