Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 4, pp 35–36 | Cite as

Sociaal Werker van het jaar 2018, Sjef van der Klein:

‘We hebben alles in huis’

  • Marian Kremers
Samenwerking
  • 23 Downloads

Samenvatting

Op 14 maart werd Sjef van der Klein gekozen tot sociaal werker van het jaar 2018. Het hele jaar mag hij nu als ambassadeur het land doorreizen om te praten over het sociaal werk en zijn ervaringen. Sjef van der Klein werkt bij welzijnsorganisatie ContourdeTwern in Tilburg. ‘Ik sluit aan bij waar mensen zijn.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Marian Kremers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations