Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 2, pp 5–7 | Cite as

Nieuws

  • Tineke de Waard
Nieuws

Samenvatting

Fontys Hogeschool is samen met het Happiness-Bureau en de Erasmus Universiteit Rotterdam een opleiding tot werkgelukdeskundige gestart. In deze opleiding leren de vijftien ingeschreven deelnemers hoe men in een organisatie instrumenten kan implementeren die het werkgeluk bevorderen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Tineke de Waard
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations