Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 18, Issue 3, pp 31–33 | Cite as

Democratische professionals

Sociaal werkers nemen stelling zonder vooringenomen standpunt
 • Marcel Spierts
Beschouwing
 • 108 Downloads

Samenvatting

In de participatiesamenleving vervullen sociaal werkers verschillende rollen die hen tot democratische professionals maken. Bij de polarisatie in de samenleving bijvoorbeeld zoeken ze naar vruchtbare perspectieven, nemen ze stelling zonder vooringenomen te zijn. Welke kenmerken behoren tot hun repertoire? En welke woorden passen bij de complexiteit van het werk?

Bronnen

 1. Dzur, A. (2008). Democratic Professionalism: Citizen Participation and the Reconstruction of Professional Ethics, Identity and Practice. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.Google Scholar
 2. Hoijtink, M. (2006). Teruggeworpen op jezelf in het welzijnswerk. In: Tonkens, E., Uitermark, J. & Ham, M. (red.), Handboek moraliseren. Burgerschap en ongedeelde moraal. Amsterdam: Van Gennep.Google Scholar
 3. Kooijmans, M. (2016). Talent van de straat. Hoe je jongeren kunt verleiden uit de criminaliteit te blijven. Amsterdam: Van Gennep.Google Scholar
 4. Mol, A. (2006). De logica van het zorgen. Actieve patiënten en de grenzen van het kiezen. Amsterdam: Van Gennep.Google Scholar
 5. Spierts, M. (2014). De stille krachten van de verzorgingsstaat. Geschiedenis en toekomst van sociaal-culturele professionals. Amsterdam: Van Gennep.Google Scholar
 6. Spierts, M. & Oostrik, H. (2014). Democratische wortels. Over de professionele logica van het sociaal werk. Maatwerk (6), pp. 21–23.Google Scholar
 7. Spierts, M., Pelt, M. van, Rest, E. van & Verweij, S. (2017). Visie en vakbekwaamheid maken het verschil. Over professionele besluitvorming in het sociaal werk. Utrecht: Movisie.Google Scholar
 8. Tonkens, E. (2017). Nieuwe overbruggende solidariteit. Het sociale antwoord op populisten. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken 110(1), pp. 8–11.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 • Marcel Spierts
  • 1
 1. 1.Koninklijke Nederlandse Akademie van WetenschappenAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations