Advertisement

Maatwerk

, Volume 17, Issue 1, pp 2–6 | Cite as

Gezond met sociaal werk

Marie Kamphuis lezing 2015
 • Lisbeth Verharen
Samenwerken
 • 416 Downloads

Samenvatting

Op donderdag 19 november sprak lector Lisbeth Verharen de Marie Kamphuis Lezing uit. In haar lezing onderzoekt zij de overeenkomsten en verschillen tussen sociaal werk en zorg, en de mogelijkheden van samenwerking. ‘Niet achteroverleunen tegen de fundamenten, maar ze gebruiken om verder te bouwen aan het beroep.’

Bronnen

 1. Adviesraad voor het Wetenschaps- en technologiebeleid (2014). De kracht van Sociale Innovatie. Advies 84. Den Haag: AWTGoogle Scholar
 2. Batenburg-Resoort, E. van (2013). Grande dame van het social casework. Marie Kamphuis 1907-2004. Amsterdam: Uitgeverij SWP.Google Scholar
 3. Dunér, A. & Wolmesjö, M. (2015). Interprofessional collaboration in Swedish health and social care from a care manager’s perspective. European Journal of Social Work, 18:3, pp. 354-369.CrossRefGoogle Scholar
 4. Ewijk, H. van (2014). Omgaan met sociale complexiteit. Professionals in het sociale domein. Amsterdam: Uitgeverij SWP.Google Scholar
 5. Factsheet Gezondheidsconcept Huber et al. versie 30102013. http://www.louisbolk.org/uploads/pdfs/geraadpleegd op 06-11-2015.
 6. Gezondheidsraad (2014). Sociaal werk op solide basis. Den Haag: Gezondheidsraad.Google Scholar
 7. Hooghiemstra, E. & Verharen, L. (2013). De kracht van het alledaagse. ’s- Hertogenbosch: Avans Hogeschool.Google Scholar
 8. Hooghiemstra, E. & Verharen, L. (2015). Professionals in een veranderd speelveld: van onwennigheid naar weerbaarheid. Jeugdbeleid. jg. 9 nr. 4 pp. 173-179.CrossRefGoogle Scholar
 9. Huber, M., Knottnerus, J. A., Green, L., Horst, H. van der, Jadad, A.R., Kromhout, D., Leonard, B., Lorig, K., Loureiro, M.I., Meer, J.W.M van der, Schnabel, P., Smith, R., Weel, C. van & Smid, H. (2011). How should we define health? BMJ, 343: d4163CrossRefGoogle Scholar
 10. Kaljouw, M. & Vliet, K. van (2015). Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: De contouren. Zorginstituut Nederland.Google Scholar
 11. Kamphuis, M. (1967). Wat is Social Casework? Achtste, gewijzigde druk. Alphen aan den Rijn: N. Samsom nv.Google Scholar
 12. Laan, G. van der (2006). Maatschappelijk werk als ambacht. Inbedding en belichaming. Amsterdam: Uitgeverij SWP.Google Scholar
 13. Laan, G. van der (1990). Legitimatieproblemen in het maatschappelijk werk. Utrecht: SWP.Google Scholar
 14. Movisie (2015). Sociaal maakt gezond. Voor verbinding tussen welzijn, preventie en publieke gezondheid. Utrecht: Movisie.Google Scholar
 15. Querido, A. (1963). Vijftig jaar medisch-maatschappelijk werk. Tijdschrift voor maatschappelijk werk. 17 (22), pp. 481-486.Google Scholar
 16. Regenmortel, T. van (2011). Lexicon van empowerment. Marie Kamphuis Lezing 2011. Utrecht: Marie Kamphuis Stichting.Google Scholar
 17. Riet, N. Van & Wouters, H. (1997). Helpen = Leren. Emanciperende hulpverlening als methode van het maatschappelijk werk. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 18. Schilder, L. (2015) Op naar een brede beroepsvereniging. Maatwerk, nr. 2015-01, pp. 37-40.Google Scholar
 19. Scholte, M., Felten, H. & Sprinkhuizen, A. (2013). Opgelet! Systematisch signaleren in maatschappelijke ondersteuning en eerstelijns zorg. Bussum: Coutinho.Google Scholar
 20. Scholte, M. & Sprinkhuizen, A. (2012). Passende professionaliteit. In: A. Sprinkhuizen & M. Scholte, De sociale kwestie hervat. De Wmo en sociaal werk in transitie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 21. Sennett, R. (2012). Together. The rituals, pleasures & politics of cooperation. London: Allen Lane. Published in Penguin Books, 2013.Google Scholar
 22. Sennett, R. (2008). De ambachtsman. De mens als maker. Amsterdam: Meulenhoff.Google Scholar
 23. Swart, F. (2014). Effectief overleggen. Gespreksprotocol getoetst in een zorgadviesteam. Maatwerk, 2014-02, pp. 27-29.CrossRefGoogle Scholar
 24. Trappenburg, M. (2015). Accepteer dat sommige mensen afhankelijk blijven. Utrecht: Movisie.movisie.nl/artikel/accepteer-sommige-mensenafhankelijk-blijven. Geraadpleegd op 06-11-2015
 25. Verharen, L. (2013). Professionele kracht in de transitie jeugdzorg: Gewoon doen! In: E. Hooghiemstra en L. Verharen, De kracht van het alledaagse. ’s-Hertogenbosch: Avans Hogeschool.Google Scholar
 26. Verharen, L. & Nicolasen, A. (2011). Maatschappelijk werk in de breedte. Reflectie op interventiekeuzen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 27. Verkenningscommissie hoger sociaal agogisch onderwijs (2014). Meer van Waarde. Kwaliteitsimpuls en ontwikkelrichting voor het hoger sociaal agogisch onderwijs. Den Haag: Vereniging Hogescholen.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • Lisbeth Verharen
  • 1
  • 2
 1. 1.Avans HogeschoolBredaThe Netherlands
 2. 2.Hogeschool van Arnhem en NijmegenNijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations