Advertisement

Maatwerk

, Volume 16, Issue 4, pp 27–29 | Cite as

Online fora voor nabestaanden van suïcide

Wie zijn de bezoekers en wat zijn redenen van bezoek?
 • Agnes van der Poel
 • Jeannet Kramer
 • Marijke Schotanus-dijkstra
 • Brigitte Boont
Op onderzoek
 • 72 Downloads

Samenvatting

Nabestaanden van suïcide vragen dikwijls niet om sociale steun, omdat zij zich schuldig voelen en zich schamen. Sinds enkele jaren zijn er online fora waar nabestaanden terecht kunnen voor informatie en lotgenotencontact. Wie bezoeken deze fora en waarom doen zij dat? Dat vroegen onderzoekers van het Trimbos-instituut zich af.

Bronnen

 1. CBS. (2013). Doodsoorzaken; korte lijst (belangrijke doodsoorzaken), leeftijd, geslacht. http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/
 2. TGR (Team Gegevensverwerking en Resultaatsopvolging). (2013). Uitwendige doodsoorzaken (zoals suïcide en vervoersongevallen). http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers/Sterftecijfers/Cijfersoorzaken-van-sterfte
 3. Dyregrov, K. (2011). What do we know about needs for help after suicide in different parts of the world? A phenomenological perspective. Crisis. The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention, jg. 32, nr. 6, pp. 310-318.CrossRefGoogle Scholar
 4. Groot, M. de, Keijse, J., & Neeleman, J. (2006). Grief shortly after suicide and natural death: a comparative study among spouses and first-degree relatives. Suicide & Life-Threatening Behavior, jg. 36, nr. 4, pp. 418-431.CrossRefGoogle Scholar
 5. Kramer, J., Boon, B., Ballegooijen, W. Kerkhof, A. van & Poel, A. van der (2015). The Mental Health of Visitors of Web-Based Support Forums for Bereaved by Suicide, Crisis. The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention, jg. 36, nr. 1, pp. 38-45.CrossRefGoogle Scholar
 6. Schotanus-Dijkstra, M., Havinga, P., Ballegooijen, W. van, Delfosse, L., Mokkenstorm, J. & Boon, B. (2014). What Do the Bereaved by Suicide Communicate in Online Support Groups? Crisis. The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention, jg. 35, nr. 1, pp. 27-35.CrossRefGoogle Scholar
 7. Sveen, C.A. , & Walby, F.A. (2008). Suicide survivors' mental health and grief reactions: a systematic review of controlled studies. Suicide & Life-Threatening Behavior, jg. 38, nr. 1, pp. 13-29.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2015

Authors and Affiliations

 • Agnes van der Poel
  • 1
 • Jeannet Kramer
  • 2
 • Marijke Schotanus-dijkstra
  • 2
 • Brigitte Boont
  • 2
 1. 1.Trimbos-instituutUtrechtThe Netherlands
 2. 2.

Personalised recommendations