Tijdschrift voor Kindergeneeskunde

, Volume 82, Issue 5, pp 179–183

Crew resource management en patiënt-veiligheidscultuur in de kindergeneeskunde

 • M.H.T.M. Haerkens
 • J. Lemson
 • C. van der Starre
 • M. Daniëls
Article

DOI: 10.1007/s12456-014-0037-2

Cite this article as:
Haerkens, M., Lemson, J., van der Starre, C. et al. TIJDSCHR. KINDERGENEESKUNDE (2014) 82: 179. doi:10.1007/s12456-014-0037-2
 • 140 Downloads

Samenvatting

Dit artikel beoogt de relevantie van het trainen van niet-technische vaardigheden voor medisch professionals binnen de kindergeneeskunde aan te geven. De systematiek van crew resource management (CRM) is hiervoor zeer geschikt. Na de inhoudelijke uitleg over CRM wordt een blik op de toekomst geworpen.

Summary

This article explains the relevance of non-technical skillstraining for paediatric (para)medical professionals and focuses on the aviation-based Crew Resource Management (CRM) training format. CRM became very effective in aviation and has clear potential for the medical domain. Future developments and the need for standardization are discussed.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

 • M.H.T.M. Haerkens
  • 1
 • J. Lemson
  • 2
 • C. van der Starre
  • 3
 • M. Daniëls
  • 4
 1. 1.Wings of CareVughtThe Netherlands
 2. 2.RadboudumcNijmegenThe Netherlands
 3. 3.Erasmus MCRotterdamThe Netherlands
 4. 4.Jeroen Bosch Ziekenhuis’s-HertogenboschThe Netherlands

Personalised recommendations