Tijdschrift voor Kindergeneeskunde

, Volume 81, Issue 1, pp 14–22

Hemangiomen en vasculaire malformaties

Hoe en door wie te behandelen?
 • S.R. Janmohamed
 • G.C. Madern
 • P.C.J. de Laat
 • A.P. Oranje
Artikelen

DOI: 10.1007/s12456-013-0003-4

Cite this article as:
Janmohamed, S., Madern, G., de Laat, P. et al. TIJDSCHR. KINDERGENEESKUNDE (2013) 81: 14. doi:10.1007/s12456-013-0003-4
 • 43 Downloads

Samenvatting

Vasculaire afwijkingen worden onderverdeeld in de vasculaire malformaties en de vasculaire tumoren. Het infantiel hemangioom (IH) komt het meest voor. Vaak volstaat hier een expectatief beleid (wait and watch), maar dit wordt de laatste tijd minder streng nageleefd: sinds de ontdekking dat β-blokkers een succesvolle interventie geven, is de actieve behandeling bij oppervlakkige IH’s toegenomen. Alarmerende IH’s (dat wil zeggen IH’s die complicaties geven, alsook IH’s die nog geen complicaties geven maar deze wel kunnen ontwikkelen) moeten uiteraard actief behandeld worden. Oppervlakkige IH’s kunnen lokaal behandeld worden met timolol 0,5% oogdruppels of 0,1% gel, propranolol 1% crème en imiquimod 5% crème. Therapieopties voor alarmerende IH’s zijn: systemisch propranolol (eerste keus), intralaesionale of systemische corticosteroïden (tweede keus) en, in problematische gevallen (derde keus), vincristine (i.v.) of chirurgie. Alarmerende vasculaire malformaties kunnen, afhankelijk van hun oorsprong, behandeld worden (hoewel dat zelden geïndiceerd is) met picibanil, interventieradiologie (sclerotherapie) of chirurgie. Gezien de ernst van sommige complicaties, behandelingsopties en gespecialiseerde kennis die nodig is, is het voor de patiënt het beste om de behandeling van alarmerende IH’s en vasculaire malformaties te laten uitvoeren door een multidisciplinair team. In Nederland zijn er vier van zulke teams: WEVAR (Werkgroep Vasculaire Aandoeningen Rotterdam), Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam, HECOVAN (Hemangiomen en Congenitale Vasculaire Aandoeningen Nijmegen), UMC St Radboud te Nijmegen, CAVU (Centrum voor Aangeboren Vaatafwijkingen Utrecht), UMC Utrecht-Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht, en een team in het AMC (Kinderpoli Plastische Chirurgie), Academisch Medisch Centrum-Emma Kinderziekenhuis te Amsterdam.

Summary

Among the group of vascular anomalies, consisting of vascular malformations and vascular tumours, infantile haemangioma (IH) is the most common. IHs often need no treatment but the watch and wait principle is followed less often nowadays, especially after the discovery that β-blockers can also play a role in the treatment of IHs, both orally and topically in superficial IHs. Alarming IHs (i.e. IHs with complications or IHs without complications but with great risk of developing complications) obviously have to be treated. Treatment options for superficial IHs include topical treatment with timolol 0.5% ophthalmic solution or 0.1% gel, propranolol 1% cream, and imiquimod 5% cream. Options for alarming IHs include systemic propranolol (first choice), intralesional or systemic corticosteroids (second choice), and in very problematic cases (third choice) vincristine (i.v.) or surgery. Alarming vascular malformations, depending upon their origin, may be treated (although rarely indicated) with picibanil, intervention radiology (sclerotherapy) or surgery. Given the seriousness of some complications, treatment options, and specialized knowledge needed, it is best for patients that alarming IHs and vascular malformations are treated by a multidisciplinary team. In the Netherlands, there are four of these teams, namely WEVAR (Workgroup on Vascular Anomalies Rotterdam), located in the Erasmus University Medical Centre- Sophia Children’s Hospital, in Rotterdam, HECOVAN (Haemangioma and Congenital Vascular Anomalies Nijmegen), located in the UMC St Radboud, in Nijmegen, CAVU (Centre for Congenital Vascular Anomalies Utrecht), located in the UMC Utrecht- Wilhelmina Children’s Hospital, in Utrecht, and a team in Amsterdam (Kinderpoli Plastische Chirurgie), located in the AMC-Emma Children’s Hospital in Amsterdam.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

 • S.R. Janmohamed
  • 1
  • 2
 • G.C. Madern
  • 3
 • P.C.J. de Laat
  • 4
 • A.P. Oranje
  • 1
  • 2
  • 5
 1. 1.Afdeling Kindergeneeskunde, Unit KinderdermatologieErasmus MC-Sophia KinderziekenhuisRotterdamThe Netherlands
 2. 2.KinderHavenHavenziekenhuisRotterdamThe Netherlands
 3. 3.Afdeling KinderchirurgieErasmus MC-Sophia KinderziekenhuisRotterdamThe Netherlands
 4. 4.Afdeling KindergeneeskundeErasmus MC-Sophia KinderziekenhuisRotterdamThe Netherlands
 5. 5.Afdeling DermatologieMaasstad ZiekenhuisRotterdamThe Netherlands

Personalised recommendations