Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 18, Issue 4, pp 48–49 | Cite as

Gezien en gelezen

Gezien en gelezen
  • 1 Downloads

BETER WORDEN IN JE VAK. Systematische zelfreflectie voor professionals in de GGZ

Anton Hafkenscheid, 2018 Uitgeverij Boom ISBN 978 90 244 0294 6 199 bladzijden Prijs: € 26,20

De GGZ is in crisis! De GGZ wordt almaar duurder en de vraag naar hulp groeit nog steeds. Om deze groei te beteugelen, zetten financiers en beleidsmakers de GGZ onder druk om effectiever te werken, wat overigens niet helpt. Onder invloed van deze ontwikkeling wordt de GGZ uitgedaagd om te bewijzen dat de verschillende therapievormen en interventies werken. De GGZ pakt deze uitdaging vooral op door min of meer beschermde en minutieus beschreven 'handelsmerken' te ontwikkelen, zoals EMDR, DBT, ACT en EFT, en deze handelsmerken te onderzoeken met behulp van randomized controlled trials(RCT's). Het gaat dan om onderzoek waarbij grote groepen met elkaar worden vergeleken. De cliënten die eraan deelnemen worden zorgvuldig gescreend, zodat zo min mogelijk sprake is van comorbiditeit. En de therapeuten worden...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Personalised recommendations