Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 18, Issue 4, pp 24–30 | Cite as

Wat helpt leerlingen met internaliserende problemen op school?

Acht praktische adviezen om 'onzichtbare' groep te ondersteunen
  • Elianne Zijlstra
  • Anke de BoerEmail author
  • Andrea Sijp
Artikel

Leerlingen met internaliserende problemen vallen vaak niet op in de klas. Ook praten ze niet graag over hun problemen. Voor professionals in het onderwijs is onduidelijk hoe zij deze leerlingen kunnen ondersteunen. Een literatuurstudie laat zien wat leerlingen hierover zelf te zeggen hebben. Dat levert een handreiking op met acht tips.

Ongeveer 15 procent van de kinderen in Nederland op de basisschool kampt met internaliserende problemen. In het voortgezet onderwijs is dat zelfs 20 procent (De Looze e.a., 2014). Internaliserende problemen is een verzamelnaam voor problemen die te maken hebben met depressief, angstig en teruggetrokken gedrag en psychosomatische klachten. Internaliserende problemen zijn in vergelijking met externaliserende problemen minder zichtbaar voor de omgeving en kinderen hebben er voornamelijk zelf last van (Achenbach e.a., 1991). Vaak proberen kinderen met internaliserende problemen hun gevoelens overmatig te controleren (Merrell, 2001) en delen ze hun gedachten...

trefwoorden

internaliserende problemen disclosure signaleren onderwijs 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Universitair docent bij de basiseenheid Orthopedagogiek van de RUG en coördinator van het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht van de RUG.HoutenNetherlands
  2. 2.Universitair hoofddocent/onderzoeker bij de basiseenheid Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit GroningenGroningenNetherlands
  3. 3.Was tot eind 2018 junior onderzoeker bij de afdeling Orthopedagogiek aan de RUGHoutenNetherlands

Personalised recommendations