Advertisement

Kind en adolescent

, Volume 40, Issue 4, pp 347–349 | Cite as

Gemert, Marike van (2019). Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling

Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 978-90-368-1435-5, 293 p., € 37,99
  • Han J. M. SpanjaardEmail author
Opmerkelijk
  • 68 Downloads

Volwassenen die als kind mishandeld zijn, zeggen vaak dat niemand ernaar vroeg en niemand echt luisterde. Anno 2019 vinden professionals in het onderwijs, de (jeugd)zorg en de jeugdbescherming praten over kindermishandeling met kinderen nog steeds erg moeilijk. Voor kinderen zelf is het ook lastig erover te beginnen. Kindermishandeling gaat vaak gepaard met schaamte, druk op geheimhouding, schuldgevoel, loyaliteit aan de ouder(s) en angst. Kinderen zijn vaak bang niet geloofd te worden, dat anderen heel boos worden, dat de pleger wordt gestraft en dat ze uit huis moeten.

Des te belangrijker is het daarom dat jeugdhulpverleners en andere professionals die met kinderen werken goed toegerust zijn om met kinderen te kunnen en durven praten over onveiligheid. Het Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling biedt daarvoor goede en praktische handreikingen. Het boek bevat veel gespreksfragmenten tussen een professional en een kind. Naast deze dialogen worden theorie en...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Spanjaard Development & TrainingAmsterdamNederland

Personalised recommendations