Advertisement

Kind en adolescent

, Volume 40, Issue 1, pp 89–93 | Cite as

De ene dag is de andere niet: een dynamische kijk op autonomieondersteunend opvoeden

 • Jolene Van der Kaap-DeederEmail author
 • Elien Mabbe
 • Lisa Dieleman
 • Katrijn Brenning
 • Maarten Vansteenkiste
 • Bart Soenens
Opmerkelijk
 • 4 Downloads

Tina komt thuis van haar werk en voelt zich voldaan. Ze is erin geslaagd om een aantal taken succesvol af te ronden en kreeg hiervoor ook erkenning van haar collega’s. Ze kijkt er nu naar uit om wat tijd door te brengen met haar dochter Febe. Wanneer ze samen met Febe een spelletje doet en Febes schooldag doorloopt, voelt Tina zich ontspannen en luistert ze geïnteresseerd naar Febes verhalen. Febe vertelt honderduit en gaat ’s avonds vlot slapen. Tina’s volgende werkdag verloopt helaas minder aangenaam door een oplopende discussie met een collega. Wanneer ze later die dag thuiskomt en merkt dat er overal speelgoed ligt, zegt ze geïrriteerd: ‘Febe, je gaat nu alles opruimen of anders mag je vanavond geen tv meer kijken. Jij denkt altijd dat mama alles in jouw plaats zal opruimen.’ De hele avond hangt er een gespannen sfeer tussen Tina en Febe. Febe doet moeilijk als ze moet gaan slapen. Omdat Tina haar ongeduld dreigt te verliezen en kwaad worden niet langer helpt, doet papa haar in...

Literatuur

 1. Aunola, K., Tolvanen, A., Viljaranta, J., & Nurmi, J.-E. (2013). Psychological control in daily parent-child interactions increases children’s negative emotions. Journal of Family Psychology, 27, 453–462.CrossRefGoogle Scholar
 2. Campbell, R., Vansteenkiste, M., Delesie, L. M., Mariman, A. N., Soenens, B., Tobback, E., et al. (2015). Examining the role of psychological need satisfaction in sleep: a self-determination theory perspective. Personality and Individual Differences, 77, 199–204.CrossRefGoogle Scholar
 3. Dieleman, L. M., Soenens, B., Vansteenkiste, M., Prinzie, P., Laporte, N., & De Pauw, S. S. (2018). Daily sources of autonomy-supportive and controlling parenting in mothers of children with ASD: the role of child behavior and mothers’ psychological needs. Journal of Autism and Developmental Disorders.  https://doi.org/10.1007/s10803-018-3726-3.Google Scholar
 4. Duncan, L. G., Coatsworth, J. D., & Greenberg, M. T. (2009). A model of mindful parenting: implications for parent-child relationships and prevention research. Clinical Child and Family Psychology Review, 12, 255–270.CrossRefGoogle Scholar
 5. Joussemet, M., Mageau, G. A., & Koestner, R. (2014). Promoting optimal parenting and children’s mental health: a preliminary evaluation of the How-To Parenting Program. Journal of Child and Family Studies, 23, 949–964.CrossRefGoogle Scholar
 6. Van der Kaap-Deeder, J., Soenens, B., Mabbe, E., Dieleman, L., Mouratidis, A., Campbell, R., & Vansteenkiste, M. (2018). From daily need experiences to autonomy-supportive and psychologically controlling parenting via psychological availability and stress. Manuscript in bewerking.Google Scholar
 7. Van der Kaap-Deeder, J., Vansteenkiste, M., Soenens, B., & Mabbe, E. (2017). Children’s daily well-being: the role of mothers’, teachers’, and siblings’ autonomy support and psychological control. Developmental Psychology, 53, 237–251.CrossRefGoogle Scholar
 8. Mabbe, E., Soenens, B., Vansteenkiste, M., Van der Kaap-Deeder, J., & Mouratidis, A. (2018a). Day-to-day variation in autonomy-supportive and psychologically controlling parenting: the role of parents’ daily experiences of need satisfaction and need frustration. Parenting: Science and Practice, 18, 86–109.CrossRefGoogle Scholar
 9. Mabbe, E., Vansteenkiste, M., Van der Kaap-Deeder, J., Dieleman, L., Mouratidis, A., & Soenens, B. (2018b). The role of child personality in effects of psychologically controlling parenting: an examination at the level of daily fluctuations. European Journal of Personality, 32, 459–479.CrossRefGoogle Scholar
 10. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New York: Guilford.Google Scholar
 11. Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (2015). Vitamines voor groei: ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie. Leuven: Acco.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Jolene Van der Kaap-Deeder
  • 1
  Email author
 • Elien Mabbe
  • 1
 • Lisa Dieleman
  • 1
 • Katrijn Brenning
  • 1
 • Maarten Vansteenkiste
  • 1
 • Bart Soenens
  • 1
 1. 1.Vakgroep Ontwikkelings‑, Persoonlijkheids- en Sociale PsychologieUniversiteit GentGentBelgië

Personalised recommendations