Advertisement

Kind en adolescent

, Volume 40, Issue 1, pp 97–100 | Cite as

Hoe effectief zijn ouderschapsplannen en bemiddeling bij scheiding?

 • Anne-Rigt PoortmanEmail author
Opmerkelijk
 • 6 Downloads

Scheiding is allang niet meer ongebruikelijk. Dertig à veertig procent van de getrouwde stellen gaat uiteindelijk scheiden (CBS 2016). Het percentage ongehuwd samenwonende stellen dat uit elkaar gaat, ligt zelfs nog hoger (Graaf 2011). Als gevolg daarvan maakten in 2017 ongeveer 33.000 kinderen een echtscheiding van hun ouders mee (CBS 2018). Deze kinderen blijken het gemiddeld genomen minder goed te doen dan kinderen wiens ouders bij elkaar zijn, zoals bijvoorbeeld blijkt uit hun minder goede schoolprestaties en lager sociaal-emotioneel welzijn (Amato 2010). Het Nederlandse overheidsbeleid is er dan ook op gericht om de negatieve gevolgen van scheiding voor kinderen te verzachten. Een van de maatregelen die in de afgelopen decennia vaak ter sprake is gekomen in de politiek, is het verplicht stellen van scheidingsbemiddeling. Een andere maatregel is om ouders te verplichten om een ouderschapsplan op te stellen, met daarin hun afspraken over de kinderen. In tegenstelling tot...

Literatuur

 1. Amato, P. R. (2010). Research on divorce: continuing trends and new developments. Journal of Marriage and Family, 72, 650–666.CrossRefGoogle Scholar
 2. Antokolskaia, M., & Coenraad, L. (2008). Nieuwe scheidingswet is recept voor veel ellende. de Volkskrant 18/11/2008. www.volkskrant.nl/mensen/nieuwe-scheidingswet-is-recept-voor-veel-ellende~b49518b3/. Geraadpleegd op: 23 nov 2018.Google Scholar
 3. Bruijn, S. de (2017). Reaching agreement after divorce and separation. Essays on the effectiveness of parenting plans and divorce mediation. Dissertatie. Utrecht: Utrecht University ICS.Google Scholar
 4. Bruijn, S. de, Poortman, A., & Lippe, T. van der (2016). Formerly cohabiting parents and parenting plans: who makes the effort? Familie & Recht.  https://doi.org/10.5553/FenR/.000028.Google Scholar
 5. Bruijn, S. de, Poortman, A., & Lippe, T. van der (2018). Do parenting plans work? The effect of parenting plans on procedural, family and child outcomes. International Journal of Law, Policy and the Family, 32, 394–411.CrossRefGoogle Scholar
 6. CBS (2016). Meer stellen gaan op jonge leeftijd uit elkaar. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/48/meer-stellen-gaan-op-jonge-leeftijd-uit-elkaar. Geraadpleegd op: 23 nov 2018.Google Scholar
 7. CBS (2018). Echtscheiding: leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur. https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/60060ned/table?ts=1542900733281. Geraadpleegd op: 23 nov 2018.Google Scholar
 8. Graaf, A. de (2011). Gezinnen in cijfers. In F. Bucx (red.), Gezinsrapport 2011 (pag. 35–61). Den Haag: SCP.Google Scholar
 9. Nikolina, N. (2015). Divided parents, shared children: legal aspects of (residential) co-parenting in England, the Netherlands and Belgium. Dissertatie. European Family Law Series. Utrecht: Utrecht University.CrossRefGoogle Scholar
 10. Poortman, A., Lippe, T. van der, & Boele-Woelki, K. (2014). Codebook of the survey New Families in the Netherlands (NFN). First wave. Utrecht: Utrecht University.Google Scholar
 11. Staatsblad 2009, 56. Den Haag: SDU uitgevers.Google Scholar
 12. Tomassen-Van der Lans, M. (2015). Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking. Dissertatie. Den Haag: Boom Juridisch Uitgevers.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.SociologieUniversiteit UtrechtUtrechtNederland

Personalised recommendations