Advertisement

Kind en adolescent

, Volume 39, Issue 4, pp 257–281 | Cite as

Effectonderzoek naar de ouderinterventie Pittige Jaren

 • Joyce Weeland
 • Rabia R. Chhangur
 • Daniëlle van der Giessen
 • Walter Matthys
 • Bram Orobio de Castro
 • Geertjan Overbeek
Artikelen
 • 69 Downloads

Samenvatting

Deze studie onderzoekt of de preventieve variant van de ouderinterventie Pittige Jaren (in het Engels The Incredible Years; IY) effectief is in het verminderen van externaliserende gedragsproblemen en of veronderstelde moderatoren (d.w.z., ernst van probleemgedrag bij aanvang van de interventie, geslacht kind, sociaaleconomische status, gezinssamenstelling en het aantal interventiesessies waaraan ouders deelnamen) invloed hebben op deze effectiviteit.

In een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek, bestaande uit een voormeting, nameting en follow-up, zijn er data verzameld (zowel via vragenlijsten als observaties) van 387 ouders en hun kinderen in de leeftijd van 4–8 jaar (Mleeftijd = 6,21 jaar; SD = 1,33; 55,3 % jongens).

IY leidde tot een toename van positief opvoedgedrag (zowel gerapporteerd als geobserveerd) en een afname van negatief opvoedgedrag en gedragsproblemen bij kinderen (gerapporteerd). We vonden echter geen systematisch bewijs dat de onderzochte moderatoren deze effecten beïnvloedden. Dit wijst erop dat de effecten van IY generaliseerbaar zijn naar een brede populatie in een preventieve setting.

Trefwoorden

gerandomiseerde gecontroleerde trial The Incredible Years / Pittige Jaren moderatoren 

Effectiveness of the parenting intervention ‘The Incredible Years’

Abstract

We tested the effectiveness of the parenting training ‘The Incredible Years’ (IY) in reducing child externalizing problem behaviour in a prevention setting, and the effects of previously suggested moderators (i.e. initial severity of the externalizing problem behaviour, child gender, socio-economic status, family composition and number of sessions that parents attended).

In a randomized controlled trial consisting of pre-test, post-test and follow-up measurements, data were collected (through both questionnaires and observations) on 387 parents and children aged 4 to 8 (Mage= 6.21 years; SD = 1.33; 55.3% boys).

IY was effective in increasing positive parenting (reported and observed) and decreasing both negative parenting (reported) and child problem behaviour (reported). No systematic evidence emerged for the putative moderation of IY effectiveness. This indicates that the intervention effects of IY can be generalized to a broad population of families in a prevention setting.

Keywords

randomized controlled trial The Incredible Years moderators 

Notes

Financiering

Deze studie is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO: 452-10-005).

Literatuur

 1. Benjamini, Y., & Hochberg, Y. (2005). Controlling the false discovery fate: a practical and powerful approach to multiple testing. Journal of the Royal Statistical Society, 57, 289–300. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/2346101.Google Scholar
 2. Chhangur, R. R., Weeland, J., Overbeek, G., Matthys, W., & Orobio de Castro, B. (2012). ORCHIDS: an observational randomized controlled trial on childhood differential susceptibility. BMC Public Health, 12, 917–923.  https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-917.CrossRefGoogle Scholar
 3. Daley, D., Oord, S. van der, Ferrin, M., Danckaerts, M., Doepfner, M., Cortese, S., & Sonuga-Barke, E. J. S. (2014). Behavioral interventions in attention-deficit/hyperactivity disorder: a meta-analysis of randomized controlled trials across multiple outcome domains. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 53(e5), 835–47, 847.e1-5.  https://doi.org/10.1016/j.jaac.2014.05.013.CrossRefGoogle Scholar
 4. Durlak, J. A., & DuPre, E. P. (2008). Implementation matters: a review of research on the influence of implementation on program outcomes and the factors affecting implementation. American Journal of Community Psychology, 41, 327–350.  https://doi.org/10.1007/s10464-008-9165-0.CrossRefGoogle Scholar
 5. Eyberg, S. M., & Pincus, D. (1999). Eyberg Child Behavior Inventory and Sutter-Eyberg Student Behavior Inventory-Revised: professional manual. Odessa: Psychological Assessment Resources.Google Scholar
 6. Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: a flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods, 39, 175–191.  https://doi.org/10.3758/BF03193146.CrossRefGoogle Scholar
 7. Feldman, M. A., & Werner, S. E. (2002). Collateral effects of behavioral parent training on families of children with developmental disabilities and behavior disorders. Behavioral Interventions, 17(2), 75–83.  https://doi.org/10.1002/bin.111.Google Scholar
 8. Fossum, S., Mørch, W. T., Handegård, B. H., Drugli, M. B., & Larsson, B. (2009). Parent training for young Norwegian children with ODD and CD problems: predictors and mediators of treatment outcome. Scandinavian Journal of Psychology, 50, 173–181.  https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2008.00700.x.CrossRefGoogle Scholar
 9. Gardner, F., Hutchings, J., Bywater, T., & Whitaker, C. (2010). Who benefits and how does it work? Moderators and mediators of outcome in an effectiveness trial of a parenting intervention. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 39, 568–580.  https://doi.org/10.1080/15374416.2010.486315.CrossRefGoogle Scholar
 10. Griffin, K. W., Botvin, G. J., Scheier, L. M., Diaz, T., & Miller, N. L. (2000). Parenting practices as predictors of substance use, delinquency, and aggression among urban minority youth: moderating effects of family structure and gender. Psychology of Addictive Behaviors, 14, 174–184.  https://doi.org/10.1037/0893-164X.14.2.174.CrossRefGoogle Scholar
 11. Hendriks, A. M., Giessen, D. van der, Stams, G. J. J. M., & Overbeek, G. (2017). The association between parent-reported and observed parenting: a multi-level meta-analysis. Psychological Assessment, versnelde online publicatie.  https://doi.org/10.1037/pas0000500.Google Scholar
 12. Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indices in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 11, 1–55.  https://doi.org/10.1080/10705519909540118.CrossRefGoogle Scholar
 13. Jokela, M., Ferrie, J., & Kivimäki, M. (2009). Childhood problem behaviors and death by midlife: the British National Child Development Study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 48, 19–24.  https://doi.org/10.1097/CHI.0b013e31818b1c76.CrossRefGoogle Scholar
 14. Karreman, A., Tuijl, C. van, Aken, M. A. van, & Dekovic, M. (2006). Parenting and self-regulation in preschoolers: a meta-analysis. Infant and Child Development, 15, 561–579.  https://doi.org/10.1002/icd.478.CrossRefGoogle Scholar
 15. Kazdin, A. E. (1995). Child, parent and family dysfunction as predictors of outcome in cognitive-behavioral treatment of antisocial children. Behaviour Research and Therapy, 33, 271–281.  https://doi.org/10.1016/0005-7967(94)00053-M.CrossRefGoogle Scholar
 16. Leijten, P., Raaijmakers, M. A. J., Orobio de Castro, B., & Matthys, W. (2013). Does socioeconomic status matter? A meta-analysis on parent training effectiveness for disruptive child behavior. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 42, 384–392.  https://doi.org/10.1080/15374416.2013.769169.CrossRefGoogle Scholar
 17. Leijten, P., Raaijmakers, M. A. J., Orobio de Castro, B., & Matthys, W. (2016). Incredible Years – Ouderprogramma voor gedragsproblemen bij kinderen uit laagopgeleide en migrantengezinnen. Systeemtherapie, 28, 233–241.Google Scholar
 18. Leijten, P., Raaijmakers, M. A., Orobio de Castro, B., Ban, E. van den, & Matthys, W. (2017). Effectiveness of The Incredible Years parenting program for families with socioeconomically disadvantaged and ethnic minority backgrounds. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 46(1), 59–73.  https://doi.org/10.1080/15374416.2015.1038823.CrossRefGoogle Scholar
 19. Lundahl, B., Risser, H. J., & Lovejoy, M. C. (2006). A meta-analysis of parent training: moderators and follow-up effects. Clinical Psychology Review, 26, 86–104.  https://doi.org/10.1016/j.cpr.2005.07.004.CrossRefGoogle Scholar
 20. Matson, J. L., Rotatori, A. F., & Helsel, W. J. (1983). Development of a rating scale to measure social skills in children: the Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters (MESSY). Behaviour Research and Therapy, 21, 335–340.  https://doi.org/10.1016/0005-7967(83)90001-3.CrossRefGoogle Scholar
 21. McCart, M. R., Priester, P. E., Davies, W. H., & Azen, R. (2006). Differential effectiveness of behavioral parent-training and cognitive-behavioral therapy for antisocial youth: a meta-analysis. Journal of Abnormal Child Psychology, 34, 527–543.  https://doi.org/10.1007/s10802-006-9031-1.CrossRefGoogle Scholar
 22. McMahon, R. J., Wells, K. C., & Kotler, J. S. (2008). Conduct problems. In E. J. Mash & R. A. Barkley (red.), Treatment of childhood disorders (3e druk. pag. 137–268). New York: Guilford.Google Scholar
 23. Menting, A. T., Orobio de Castro, B., Wijngaards-de Meij, L. D., & Matthys, W. (2014). A trial of parent training for mothers being released from incarceration and their children. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 43(3), 381–396.  https://doi.org/10.1080/15374416.2013.817310.CrossRefGoogle Scholar
 24. Menting, A. T., Orobio de Castro, B., & Matthys, W. (2015). Effectiviteit van Betere Start, opvoedondersteuning voor (ex-) gedetineerde moeders. Kind & Adolescent, 36(3), 127–145.CrossRefGoogle Scholar
 25. Menting, A. T. A., Orobio de Castro, B., & Matthys, W. (2013). Effectiveness of The Incredible Years parent training to modify disruptive and prosocial child behavior: a meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 33, 901–913.  https://doi.org/10.1016/j.cpr.2013.07.006.CrossRefGoogle Scholar
 26. Moens, M. A., Weeland, J., Giessen, D. van der, Chhangur, R. R., & Overbeek, G. (2018). In the eye of the beholder? Parent-observer discrepancies in parenting and child disruptive behavior assessments. Journal of Abnormal Child Psychology.  https://doi.org/10.1007/s10802-017-0381-7.Google Scholar
 27. Mouton, B., & Roskam, I. (2015). Confident mothers, easier children: a quasi-experimental manipulation of mothers’ self-efficacy. Journal of Child and Family Studies, 24(8), 2485–2495.  https://doi.org/10.1007/s10826-014-0051-0.CrossRefGoogle Scholar
 28. Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (2010). Mplus user’s guide (6e druk.). Los Angeles: Muthén & Muthén.Google Scholar
 29. Olson, S. L., Choe, D. E., & Sameroff, A. J. (2017). Trajectories of child externalizing problems between ages 3 and 10 years: contributions of children’s early effortful control, theory of mind, and parenting experiences. Development and Psychopathology, 29, 1333–1351.  https://doi.org/10.1017/S095457941700030X.CrossRefGoogle Scholar
 30. Perepletchikova, F., & Kazdin, A. E. (2005). Treatment integrity and therapeutic change: issues and research recommendations. Clinical Psychology: Science and Practice, 12, 365–383.Google Scholar
 31. Posthumus, J. A., Raaijmakers, M. A. J., Maassen, G. H., Engeland, H. van, & Matthys, W. (2012). Sustained effects of Incredible Years as a preventive intervention in preschool children with conduct problems. Journal of Abnormal Child Psychology, 40, 487–500.  https://doi.org/10.1007/s10802-011-9580-9.CrossRefGoogle Scholar
 32. Reyno, S. M., & McGrath, P. J. (2006). Predictors of parent training efficacy for child externalizing behavior problems: a meta-analytic review. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47, 99–111.  https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2005.01544.x.CrossRefGoogle Scholar
 33. Robinson, E. A., & Eyberg, S. M. (1981). The Dyadic Parent–Child Interaction Coding System: standardization and validation. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 49, 245–250.  https://doi.org/10.1037/0022-006X.49.2.245.CrossRefGoogle Scholar
 34. Rothbaum, F., & Weisz, J. R. (1994). Parental caregiving and child externalizing behavior in nonclinical samples: a meta-analysis. Psychological Bulletin, 116, 55–74.CrossRefGoogle Scholar
 35. Ruma, P. R., Burke, R. V., & Thompson, R. W. (1996). Group parent training: is it effective for children of all ages? Behavior Therapy, 27, 159–169.  https://doi.org/10.1016/S0005-7894(96)80012-8.CrossRefGoogle Scholar
 36. Sandler, I., Schoenfelder, E., Wolchik, S., & MacKinnon, D. (2011). Long-term impact of prevention programs to promote effective parenting: lasting effects but uncertain processes. Annual Review Psychology, 62, 299–329.  https://doi.org/10.1146/annurev.psych.121208.131619.CrossRefGoogle Scholar
 37. Sawrikar, V., & Dadds, M. (2018). What role for parental attributions in parenting interventions for child conduct problems? Advances from research into practice. Clinical Child and Family Psychology Review, 21(1), 41–56.  https://doi.org/10.1007/s10567-017-0243-4.CrossRefGoogle Scholar
 38. Scott, S. (2001). Deciding whether interventions for antisocial behaviour work: principles of outcome assessment, and practice in a multicentre trial. European Child and Adolescent Psychiatry, 10, 59–70.Google Scholar
 39. Scott, S., & O’Connor, T. G. (2012). An experimental test of differential susceptibility to parenting among emotionally-dysregulated children in a randomized controlled trial for oppositional behavior. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 53, 1184–1193.  https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2012.02586.x.CrossRefGoogle Scholar
 40. Scott, S., Knapp, M., Henderson, J., & Maughan, B. (2001). Financial cost of social exclusion: follow up study of antisocial children into adulthood. BMJ, 323(7306), e191.  https://doi.org/10.1136/bmj.323.7306.191.CrossRefGoogle Scholar
 41. Sessa, F. M., Avenevoli, S., Steinberg, L., & Morris, A. S. (2001). Correspondence among informants on parenting: preschool children, mothers, and observers. Journal of Family Psychology, 15, 53.  https://doi.org/10.1037/0893-3200.15.1.53.CrossRefGoogle Scholar
 42. Sonuga-Barke, E. J. S., Brandeis, D., Cortese, S., Daley, D., Ferrin, M., Holtmann, M., Sergeant, J., et al. (2013). Nonpharmacological interventions for ADHD: systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials of dietary and psychological treatments. American Journal of Psychiatry, 170, 275–289.  https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2012.12070991.CrossRefGoogle Scholar
 43. Stifter, C. A., Willoughby, M. T., & Towe-Goodman, N. (2008). Agree or agree to disagree? Assessing the convergence between parents and observers on infant temperament. Infant and Child Development, 17, 407–426.  https://doi.org/10.1002/icd.584.CrossRefGoogle Scholar
 44. Stumm, S. von, Deary, I. J., Kivimäki, M., Jokela, M., Clark, H., & Batty, G. D. (2011). Childhood behavior problems and health at midlife: 35-year follow-up of a Scottish birth cohort. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52(9), 992–1001.  https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2011.02373.x.CrossRefGoogle Scholar
 45. Sullivan, G. M., & Feinn, R. (2012). Using effect size – or why the p value is not enough. Journal of Graduate Medical Education, 4, 279–282.  https://doi.org/10.4300/JGME-D-12-00156.1.CrossRefGoogle Scholar
 46. Webster-Stratton, C. (1989). Dyadic Parent-Child Interaction Coding System – Revised. Unpublished manuscript.Google Scholar
 47. Webster-Stratton, C. (2001a). Parenting Practices Interview. Unpublished assessment instrument. http://www.son.washington.edu/centers/parenting-clinic/forms.asp. Geraadpleegd op 17 september 2018.Google Scholar
 48. Webster-Stratton, C. (2001b). The Incredible Years: parents and children videotape series: a parenting course (BASIC). Seattle: Incredible Years.Google Scholar
 49. Webster-Stratton, C., Reid, J., & Hammond, M. (2001). Social skills and problem-solving training for children with early-onset conduct problems: who benefits? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42, 943–952.  https://doi.org/10.1111/1469-7610.00790.CrossRefGoogle Scholar
 50. Weeland, J., Chhangur, R. R., Jaffee, S. R., Giessen, D. van der, Matthys, W., Orobio de Castro, B., & Overbeek, G. (2018). Does The Incredible Years reduce child externalizing problems through improved parenting? The role of child negative affectivity and serotonin transporter linked polymorphic region (5-HTTLPR) genotype. Development and Psychopathology, 30(1), 93–112.  https://doi.org/10.1017/S0954579417000499.CrossRefGoogle Scholar
 51. Weersing, V. R., & Weisz, J. R. (2002). Mechanisms of action in youth psychotherapy. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43, 3–29.  https://doi.org/10.1111/1469-7610.00002.CrossRefGoogle Scholar
 52. Weisz, J. R., & Kazdin, A. E. (2010). The present and future of evidence-based psychotherapies for children and adolescents. In J. R. Weisz & A. E. Kazdin (red.), Evidence-based psychotherapies for children and adolescents (Second Edition). New York: Guilford.Google Scholar
 53. Wilson, D. B., & Lipsey, M. W. (2001). The role of method in treatment effectiveness research: evidence from meta-analysis. Psychological Methods, 6, 413–429.CrossRefGoogle Scholar
 54. Zahn-Waxler, C., Iannotti, R. J., Cummings, E. M., & Denham, S. (1990). Antecedents of problem behaviors in children of depressed mothers. Development and Psychopathology, 2, 271–291.  https://doi.org/10.1017/S0954579400000778.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Joyce Weeland
  • 1
 • Rabia R. Chhangur
  • 2
 • Daniëlle van der Giessen
  • 1
 • Walter Matthys
  • 3
 • Bram Orobio de Castro
  • 4
 • Geertjan Overbeek
  • 1
 1. 1.afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en LerarenopleidingUniversiteit van AmsterdamAmsterdamNederland
 2. 2.Gemeente AmsterdamAmsterdamNederland
 3. 3.afdeling Orthopedagogiek: Psychosociale ProblemenUniversiteit UtrechtUtrechtNederland
 4. 4.afdeling OntwikkelingspsychologieUniversiteit UtrechtUtrechtNederland

Personalised recommendations