Advertisement

Kind en adolescent

, Volume 39, Issue 4, pp 324–327 | Cite as

DC:0–5, diagnostisch classificatiesysteem voor 0–5-jarigen: een model voor de hele psychiatrie?

 • Janne VisserEmail author
Opmerkelijk
 • 84 Downloads

Achtergrond en uitgangspunten van de DC:0–5

De DC:0–5, Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood (Zero to Three 2016), werd ontworpen voor het classificeren van psychische en ontwikkelingsstoornissen bij nul- tot en met vijfjarigen. Het is de laatste, grondig gereviseerde versie van de eerdere DC:0–3 (Zero to Three 1994) en DC:0–3R (Zero to Three 2005).

Waarom is er een specifiek classificatiesysteem nodig voor de baby- en vroege kindertijd? Ten eerste omdat de DSM-5-criteria niet zonder meer toepasbaar zijn beneden de leeftijd van zes jaar. Ten tweede komen in de DSM-5 het perspectief van de vroege ontwikkeling en van de context waarin het kind opgroeit onvoldoende tot hun recht. Een meer algemeen argument, ten slotte, is dat de DC:0–5 voor het welslagen van diagnostiek en behandeling veel belang hecht aan het betrekken van (onderlinge verschillen in) culturele normen en waarden.

De DC:0–5 is een op zichzelf staand...

Literatuur

 1. Estes, A., Olson, E., Sullivan, K., Greenson, J., Winter, J., Dawson, G., & Munson, J. (2013). Parenting-related stress and psychological distress in mothers of toddlers with autism spectrum disorders. Brain & Development, 35, 133–138.CrossRefGoogle Scholar
 2. Keren, M., Feldman, R., & Tyano, S. (2001). Diagnoses and interactive patterns of infants referred to a community-based infant mental health clinic. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40, 27–35.CrossRefGoogle Scholar
 3. Zeanah, C., & Lieberman, A. (2016). Defining relational pathology in early childhood: the Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood DC:0–5 approach. Infant Mental Health Journal, 37, 509–520.CrossRefGoogle Scholar
 4. Zeanah, C. H., Carter, A. S., Cohen, J., Egger, H., Gleason, M. M., Keren, M., Lieberman, A., Mulrooney, K., & Oser, C. (2016). Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood DC:0–5: selective reviews from a new nosology for early childhood psychopathology. Infant Mental Health Journal, 37, 471–475.CrossRefGoogle Scholar
 5. Zero to Three (1994). Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood (DC:0–3). Washington: Zero to Three.Google Scholar
 6. Zero to Three (2005). Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood  Revised Edition (DC:0–3R). Washington: Zero to Three.Google Scholar
 7. Zero to Three (2016). DC:0–5 Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood. Washington: Zero to Three.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Universitair Cluster Kinder- en JeugdpsychiatrieKarakterNijmegenNederland
 2. 2.Jeugd ggzDimenceZutphenNederland

Personalised recommendations