Advertisement

Kind en adolescent

, Volume 39, Issue 4, pp 328–332 | Cite as

Het IJslandse model in Nederland: wat kunnen we ervan leren?

 • Ina M. KoningEmail author
 • Vincent van der Rijst
 • Léonie Boor
 • Vincent Tuijp
Opmerkelijk
 • 122 Downloads

Men staat te popelen om aan de slag te gaan met het IJslandse model, een ‘nieuwe’ manier om alcohol- en drugsmisbruik onder jongeren aan te pakken. Echter, we kunnen deze interventie niet zonder meer overnemen en in Nederland implementeren. Ook al lijkt het een aantrekkelijke interventie, voor het slagen ervan en het efficiënt besteden van gemeenschapsgeld, is er een aantal belangrijke aandachtspunten.

Wat kunnen we leren van het IJslandse model?

Het IJslandse model is een integrale aanpak, waarbij met name ouders en het bieden van alternatieve georganiseerde vrijetijdsbesteding een centrale rol spelen om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren te verminderen. Een aantal kenmerken van de interventie is sterk en kan wetenschappelijk worden onderbouwd.

Ten eerste blijkt uit onderzoek dat multi-component-interventies effectiever zijn dan single-component-interventies (Koning et al. 2009, 2011; Smit et al. 2008). Dit betekent dat het beter is om meerdere partijen in een interventie te...

Literatuur

 1. Anderson, P., Chisholm, D., & Fuhr, D. C. (2009). Effectiveness and cost-effectiveness of policies and programmes to reduce the harm caused by alcohol. Lancet, 373, 2234–2246.CrossRefGoogle Scholar
 2. Das, J. K., Salam, R. A., Arshad, A., Finkelstein, Y., & Bhutta, Z. A. (2016). Interventions for adolescent substance abuse: an overview of systematic reviews. Journal of Adolescent Health, 59(4), S61–S75.CrossRefGoogle Scholar
 3. EMCDDA, & ESPAD (2016). ESPAD report 2015 – results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. Luxembourg: EMCDDA-ESPAD joint publications, Publications Office of the European Union.Google Scholar
 4. Khoddam, R., Cho, J., Jackson, N. J., & Leventhal, A. M. (2018). Diminished alternative reinforcement as a mechanism linking conduct problems and substance use in adolescence: a longitudinal examination. Addiction, 113, 1139–1148.CrossRefGoogle Scholar
 5. Koning, I. M., Vollebergh, W. A. M., Smit, F., et al. (2009). Preventing heavy alcohol use in adolescents (PAS): cluster randomized trial of a parent and student intervention offered separately and simultaneously. Addiction, 104, 1669–1678.CrossRefGoogle Scholar
 6. Koning, I. M., Eijnden, R. J. J. M. van den, Verdurmen, J. E. E., Engels, R. C. M. E., & Vollebergh, W. A. M. (2011). Long-term effects of a parents and student intervention on alcohol use in adolescents. American Journal of Preventive Medicine, 40, 541–547.CrossRefGoogle Scholar
 7. Kristjansson, A. L., James, J. E., Allegrante, J. P., Sigfusdottir, I. D., & Helgason, A. R. (2010). Adolescent substance use, parental monitoring, and leisure-time activities: 12-year outcomes of primary prevention in Iceland. Preventive Medicine, 51, 168–171.CrossRefGoogle Scholar
 8. Kristjansson, A. L., Sigfusdottir, I. D., Thorlindsson, T., Mann, M. J., Sigfusson, J., & Allegrant, J. P. (2015). Population trends in smoking, alcohol use and primary prevention variables among adolescents in Iceland, 1997–2014. Addiction, 111, 645–652.CrossRefGoogle Scholar
 9. Kwan, M., Bobko, S., Faulkner, G., Donnelly, P., & Cairney, J. (2014). Sport participation and alcohol use and illicit drug use in adolescents and young adults: a systematic review of longitudinal studies. Addictive Behaviors, 39, 497–506.CrossRefGoogle Scholar
 10. Looze, M. E. de, Dorsselaer, S. A. F. M. van, Monshouwer, K., & Vollebergh, W. A. M. (2017). Trends in adolescent alcohol use in the Netherlands, 1992–2015: differences across sociodemographic groups and links with strict parental rule-setting. International Journal of Drug Policy, 50, 90–101.CrossRefGoogle Scholar
 11. McKenzie, J. F., Neiger, B. L., & Thackeray, R. (2017). Planning, implementing & evaluating health promotion programs: a primer (7e druk.). London: Pearson. ISBN 978-0134219929.Google Scholar
 12. Nierkens, V., Hartman, M. A., Nicolaou, M., Vissenberg, C., Beune, E. J. A. J., Hosper, K., Stronks, K., et al. (2013). Effectiveness of cultural adaptations of interventions aimed at smoking cessation, diet, and/or physical activity in ethnic minorities: a systematic review. PLOS ONE, 8(10), e73373.  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0073373.CrossRefGoogle Scholar
 13. www.OECD.org. Geraadpleegd op 18 juni 2018.
 14. Resnicow, K., Soler, R., Braithwaite, R. L., Ahluwalia, J. S., & Butler, J. (2000). Cultural sensitivity in substance use prevention. Journal of Community Psychology, 28, 271–290.CrossRefGoogle Scholar
 15. Sigfusdottir, I. D., Kristjansson, A. L., Gudmundsdottir, M. L., & Allegrante, J. P. (2011). Substance use prevention through school and community-based health promotion: a transdisciplinary approach from Iceland. Global Health Promotion, 18(3), 23–26.CrossRefGoogle Scholar
 16. Smit, E., Verdurmen, J., Monshouwer, K., & Smit, F. (2008). Family interventions and their effect on adolescent alcohol use in general populations; a meta-analysis of randomized controlled trials. Drug and Alcohol Dependence, 97, 195–206.CrossRefGoogle Scholar
 17. Wichstrom, T., & Wichstrom, L. (2009). Does sports participation during adolescence prevent later alcohol, tobacco and cannabis use? Addiction, 104, 138–149.  https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2008.02422.x.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Ina M. Koning
  • 1
  Email author
 • Vincent van der Rijst
  • 1
 • Léonie Boor
  • 2
 • Vincent Tuijp
  • 2
 1. 1.Algemene Sociale Wetenschappen, JeugdstudiesUniversiteit UtrechtUtrechtNederland
 2. 2.Gemeente Edam-VolendamEdam-VolendamNederland

Personalised recommendations