Advertisement

Kind en adolescent

, Volume 37, Issue 4, pp 256–257 | Cite as

Donk, M. van der (2016). Cognitive training for children with ADHD. Individual differences in training and transfer gains

PhD Thesis, Universiteit van Amsterdam. ISBN 978-94-6332-015-3. Te downloaden via http://hdl.handle.net/11245/1.534724.
  • G. J. OverbeekEmail author
Boeken
  • 126 Downloads

Werkt een cognitieve training voor kinderen met ADHD in het onderwijs? Deze vraag is zeer relevant, en zeker nu. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de Wet Passend Onderwijs in Nederland en het M‑decreet in Vlaanderen, waardoor scholen nu verantwoordelijk zijn voor het opzetten van inclusieve programma’s met gepaste begeleiding voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Of denk aan de transformatie en transitie van de jeugdhulp, waarbij gestuurd wordt op een intensievere samenwerking van hulpverleners, ouders, en leerkrachten. Door de ontwikkeling richting inclusief onderwijs zal de vraag naar cognitieve trainingen voor kinderen met ADHD in de toekomst waarschijnlijk alleen maar toenemen.

In haar proefschrift beschrijft Marthe van der Donk op zeer heldere en gestructureerde wijze een onderzoek naar de effecten van de programma’s Cogmed en Beter Bij de Les. De stijgende populariteit van cognitieve trainingen moet volgens haar bezien worden in het licht van toenemende bezorgdheid over...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  1. 1.AmsterdamNederland

Personalised recommendations