Advertisement

Kind & Adolescent

, Volume 35, Issue 1, pp 64–65 | Cite as

Ontvangen

  • Bohn Stafleu van Loghum
Boeken
  • 86 Downloads

Samenvatting

Problemen met het werkgeheugen op school worden vaak niet opgemerkt, of worden geduid als een gebrek aan concentratie (‘snel afgeleid’) of als gebrek aan motivatie (‘heeft geen belangstelling’).

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations