Advertisement

Kind & Adolescent

, Volume 34, Issue 2, pp 114–115 | Cite as

Traumasensitief (pleeg)ouderschap

  • Ramón Lindauer
Boeken
  • 199 Downloads

Coppens, L., & Van Kregten, C. (2012). Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders. Handboek voor trainers en handboek voor deelnemers. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. isbn: 978 90 313 9753 2 (Handboek voor trainers, 210 pagina’s, € 41,99) en 978 90 313 9796 9 (Handboek voor deelnemers, 187 pagina’s, € 31,99).

De boeken zijn een vertaling van de National Child Traumatic Stress Network (2010). Caring for children who have experienced trauma: A workshop for resource parents.

Uit prevalentiestudies in Nederland blijkt dat er bij 30 tot 34 van de 1000 kinderen sprake is van kindermishandeling. Kinderen die uit huis zijn geplaatst en in een pleeggezin of leefgroep wonen, hebben een of meer vormen van kindermishandeling meegemaakt. Kindermishandeling kan leiden tot ernstige psychische problemen, zoals trauma-, angst- en depressieve klachten, en gedragsproblemen. Deze problemen vragen extra aandacht in de opvoeding van deze getraumatiseerde (pleeg)kinderen. Het risico...

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Ramón Lindauer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations