Advertisement

Kind & Adolescent

, Volume 33, Issue 4, pp 271–278 | Cite as

Seksuele gezondheid in de (dag)klinische jeugd-ggz

 • Marthy M. Langendonk
 • Robert Lindeboom
 • Rob Drost
 • Albert E. Boon
Article
 • 334 Downloads

SAMENVATTING

Het doel van dit onderzoek was een beeld te krijgen van de seksuele gezondheid van de groep jongeren in de (dag)klinisch jeugd-ggz. Door gebruik te maken van een vragenlijst die eerder werd gebruikt in het onderzoek ‘Seks onder je 25e’ kon deze groep worden vergeleken met de algemene populatie. Aan het onderzoek namen 71 jongeren deel (31 meisjes, 40 jongens) die onder behandeling waren voor diverse stoornissen. Vergeleken met de algemene populatie liet de onderzoeksgroep op bijna alle deelgebieden van seksuele gezondheid meer problematiek en risicogedrag zien. Het percentage meisjes dat ervaring had met seksuele dwang was ruim twee keer zo hoog als in de algemene populatie (40% vs. 15%). Ook de kwaliteit van het seksleven van de jongeren uit de ggz was lager: jongens waren minder tevreden over hun seksleven en meisjes hadden meer last van seksuele disfuncties. Omdat jongeren in de (semi)residentiële ggz ook op het gebied van de seksuele gezondheid meer problemen hebben, wordt aanbevolen om meer aandacht te besteden aan voorlichting en begeleiding.

Literatuur

 1. Bolle, G., Griffioen, T., & Knegtering, R. (2009). Seksuologie en psychiatrie. In L. Gijs, W. Gianotten, I. Vanwesenbeeck, & P. Weijenborg (red.) Seksuologie (pp. 515-533). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.CrossRefGoogle Scholar
 2. De Graaf, H., Meijer, S., Poelman, J., & Vanwesenbeek, I. (2005). Seks onder je 25e, Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2005. Delft: Eburon.Google Scholar
 3. De Graaf, H., Neeleman, A., & De Haas, S. (2009). De seksuele levensloop. In L. Gijs, W. Gianotten, I. Vanwesenbeeck, & P. Weijenborg (red.) Seksuologie (pp. 157-179). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar
 4. De Wit, J., Breeman, L., & Woertman, L. (2005). Hoe beredeneerd is seksueel gedrag van jongeren? Tijdschrift voor Seksuologie, 29, 125–131.Google Scholar
 5. Kok, H., Molleman, G., Saan, H., & Ploeg, M. (2005). Handboek Preffi 2.0. Woerden: nigz.Google Scholar
 6. Rademakers, J., & Straver, C. (1986). Van fascinatie naar relatie. Zeist: Nisso.Google Scholar
 7. Schaalma, H., Reinders J., & Kok G. (2009). Voorlichting en preventie. In L. Gijs, W. Gianotten, I. Vanwesenbeeck, & P. Weijenborg (red.) Seksuologie (pp. 217-231). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar
 8. Tschann J. M., & Adler N. E. (1997). Sexual self-acceptance, communication with partner, and contraceptive use among adolescent females. Journal of Research on Adolescence, 7, 413–430.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. Van Haastrecht, P., & De Neef, M. (2009). Is jouw project 100% genderproof? Geraadpleegd 13 oktober 2010 via http://shop.rutgerswpf.nl/webwinkel/is-jouw-project-100-gender-proof/15202

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

 • Marthy M. Langendonk
  • 1
 • Robert Lindeboom
  • 2
 • Rob Drost
  • 3
 • Albert E. Boon
  • 3
 1. 1.
 2. 2.afdeling Klinische Epidemiologie en BiostatistiekAMC/UVAAmsterdamThe Netherlands
 3. 3.Stichting De JuttersCentrum voor Jeugd-ggz HaaglandenDen HaagThe Netherlands

Personalised recommendations