Advertisement

Kind & Adolescent

, Volume 32, Issue 4, pp 237–239 | Cite as

Van de Rakt, Marieke G. A. (2011). Two generations of crime: The intergenerational transmission of criminal convictions over the life course. (Dissertatie.) Radboud Universiteit Nijmegen.isbn 978 90 9025767 9, 206 p.

  • Ilja L. Bongers
Boeken
  • 62 Downloads

De vraag die Marieke van de Rakt in haar proefschrift wil beantwoorden is: Leidt het criminele gedrag van vaders tot crimineel gedrag van hun kinderen en hoe kan dit verklaard worden? Anders gezegd heeft ze onderzocht of de appel niet ver van de spreekwoordelijke boom valt.

Voor het beantwoorden van deze vragen analyseerde Van de Rakt de criminele levensloop van 3590 veroordeelde vaders, een representatieve steekproef van 4% van alle verdachten in Nederland in 1977. Zij waren veroordeeld voor delicten variërend van winkeldiefstal tot delicten met geweld zoals mishandeling en moord. Het merendeel van deze veroordeelden heeft kinderen. Van de Rakt inventariseerde aan de hand van uittreksels uit het Algemeen Documentatieregister van de Justitiële Documentatiedienst de criminele levensloop van deze kinderen (7987) vanaf hun twaalfde jaar. Die gegevens vergeleek ze met een controlegroep van niet-veroordeelde vaders en hun kinderen. Deze controlegroep is getrokken uit militaire registers en...

Literatuur

  1. Blokland, A., & Nieuwbeerta, P. (2005). The effects of life circumstances on longitudinal trajectories of offending.Criminology, 43, 1203–1240.CrossRefGoogle Scholar
  2. Gottfredson, M., & Hirschi, T. (1990).A general theory of crime. Stanford, ca: Stanford University Press.Google Scholar
  3. Sampson, R., & Laub, J. (1990). Crime and deviance over the life course: The salience of adult social bonds.American Sociological Review, 55, 609–627.CrossRefGoogle Scholar
  4. Wilson, J., & Hernstein, R. (1985).Crime and Human Nature. New York: Simon & Schuster.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • Ilja L. Bongers
    • 1
  1. 1.GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie Catamaran, kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie en orthopsychiatrieAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations