Advertisement

Onderzoek naar de attitude van CLB-verpleegkundigen tegenover vaccinatie

 • E. Van Steenberge
 • M. Roelants
 • M. Bulcke
 • A. Vanlander
 • K. HoppenbrouwersEmail author
 • C. Vandermeulen
Onderzoeksartikel
 • 1 Downloads

Samenvatting

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkent dat terughoudendheid tegenover vaccinatie (vaccine hesitancy) bij de bevolking en bij gezondheidswerkers een grote bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Door een recente wijziging in de regelgeving in Vlaanderen mogen verpleegkundigen (ook in het kader van de jeugdgezondheidszorg [JGZ]) voortaan zelfstandig vaccineren. In dit onderzoek werd aan verpleegkundigen werkzaam in een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) een online vragenlijst voorgelegd, met tien stellingen uit een bestaande WHO-vragenlijst, aangevuld met enkele vragen over hun sociaal-demografisch en werkgerelateerd profiel. In totaal vulden 198 verpleegkundigen de vragenlijst in. Tussen 87,9% en 97,0% van de respondenten is het ‘(helemaal) eens’ met de stellingen die het belang van vaccinaties benadrukken. Daarentegen blijkt een op de vier bezorgd te zijn over mogelijke ernstige bijwerkingen, en over risico’s van nieuwe vaccins. Bovendien vindt 7,6% vaccineren tegen de ziekten die niet meer voorkomen overbodig, twijfelt 11,6% hierover en is slechts 38,9% het hiermee ‘helemaal oneens’. Zelfstandig vaccineren is op het moment van de enquête nog niet breed ingeburgerd bij CLB-verpleegkundigen (slechts een op de vijf doet het). Uit de enquête blijkt ten slotte een behoefte aan bijkomende informatie en opleiding, en een duidelijk omschreven mandaat om zelfstandig en op een kwaliteitsvolle manier te vaccineren.

Trefwoorden

vaccine hesitancy verpleegkundigen attitudes zelfstandig vaccineren 

Literatuur

 1. 1.
  Onderwijs Vlanderen. Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. 2018. https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15228, (B.S. 06/08/2018), p. 61739, artikel 9.Google Scholar
 2. 2.
  Volksgezondheid Veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. Koninklijk besluit betreffende technische verpleegkundige handelingen die aan verpleegkundigen kunnen toevertrouwd worden. 1990. https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/technische_commissie_voor_verpleegkunde/19100414.pdf, B.S. 26/07/1990.Google Scholar
 3. 3.
  Hoge Gezondheidsraad. Preventie en aanpak van anafylactische shock bij vaccinatie van kinderen. 2012. http://vaxinfopro.be/IMG/pdf/advies_hgr_8802.pdf, Advies 8802; juli 2012.Google Scholar
 4. 4.
  Volksgezondheid Veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 betreffende technische verpleegkundige handelingen die aan verpleegkundigen kunnen toevertrouwd worden. 2016. http://www.etaamb.be/nl/koninklijk-besluit-van-29-februari-2016_n2016024062.html, B.S. 30/03/2016.Google Scholar
 5. 5.
  VWVJ. Procedure voor vaccinatie door verpleegkundigen in CLB. 2016. https://www.vwvj.be/sites/default/files/vaccinaties/vaccinaties_-_nieuws/vaccinatie_-_nieuws_-_december_2016/procedure_voor_vaccinatie_door_verpleegkundigen_in_clb_20161202.pdf, Bijlage 4: Protocol ‘Wat doet de verpleegkundige in geval van acute bijwerkingen na vaccinatie door CLB?’.Google Scholar
 6. 6.
  World Health Organisation. Ten threats to global health in 2019. 2019. https://www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019. Geraadpleegd op: 26.2019.Google Scholar
 7. 7.
  Dubé E. Addressing vaccine hesitancy: The crucial role of healthcare providers. Clin Microbiol Infect. 2017;23:279–80.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Verger P, Fressard L, Collange F, et al. Vaccine hesitancy among general practitioners and its determinants during controversies: A national cross-sectional survey in France. EBioMedicine. 2015;2:891–7.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Larson H, Jarrett C, Schulz W, et al. Measuring vaccine hesitancy: The development of a survey tool. Vaccine. 2015;33(34):4165–75.  https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2015.04.037.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Larson H, Figueiredo A de, Xiahong Z, Schulz WS, Verger P, Johnston IG, et al. The state of vaccine confidence 2016: Global insights through a 67-country survey. EBioMedicine. 2016;12:295–301.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Vandermeulen C, Braeckman T, Roelants M, et al. Studie van de vaccinatiegraad bij jonge kinderen en adolescenten in Vlaanderen in 2016. Brussel: Vlaamse Overheid; 2017.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • E. Van Steenberge
  • 1
 • M. Roelants
  • 2
 • M. Bulcke
  • 3
 • A. Vanlander
  • 3
 • K. Hoppenbrouwers
  • 2
  Email author
 • C. Vandermeulen
  • 2
 1. 1.Centrum voor leerlingenbegeleidingBrusselBelgië
 2. 2.Centrum Omgeving en Gezondheid, JeugdgezondheidszorgUniversiteit LeuvenLeuvenBelgië
 3. 3.Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor JeugdgezondheidszorgLeuvenBelgië

Personalised recommendations