Advertisement

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

, Volume 51, Issue 2, pp 23–23 | Cite as

Een ondernemende JGZ bij het samenwerken voor de kwetsbare jeugd

  • E. Dera-de BieEmail author
Redactioneel
  • 16 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Faculteit Gezondheidszorg, Lectoraat Wijkgerichte ZorgZuyd HogeschoolHeerlenNederland

Personalised recommendations