Advertisement

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

, Volume 51, Issue 2, pp 47–48 | Cite as

Screening naar kindermishandeling op de Spoedeisende Hulp (shERlock Study)

  • A. H. TeeuwEmail author
Proefschrift
  • 17 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Kindergeneeskunde-Sociale PediatrieAmsterdam UMC, locatie AMCAmsterdamNederland

Personalised recommendations