Advertisement

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

, Volume 50, Issue 4, pp 76–81 | Cite as

JGZ-richtlijn Heupdysplasie

 • A. A. J. KonijnendijkEmail author
 • J. A. Deurloo
 • C. I. Lanting
 • M. M. Boere-Boonekamp
Richtlijn

Samenvatting

In januari 2018 is de jeugdgezondheidszorg (JGZ)-richtlijn Heupdysplasie gepubliceerd. Het doel van deze richtlijn is het ondersteunen van het handelen van de JGZ-professional bij de vroegtijdige opsporing van heupdysplasie, door geprotocolleerde screening en tijdige verwijzing voor aanvullende diagnostiek.

Trefwoorden

heupdysplasie screening jeugdgezondheidszorg 

Literatuur

 1. 1.
  Klisic PJ. Congenital dislocation of the hip—a misleading term: brief report. J Bone Joint Surg Br. 1989;71:136.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  Kingma MJ. Nederlands Leerboek der orthopedie. Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema; 1977.Google Scholar
 3. 3.
  Boere-Boonekamp MM. Screening for developmental dysplasia of the hip (dissertation). 1996.Google Scholar
 4. 4.
  Jackson JC, Runge MM, Nye NS. Common questions about developmental dysplasia of the hip. Am Fam Physician. 2014;90:843–50.PubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Ortiz-Neira CL, Paolucci EO, Donnon T. A meta-analysis of common risk factors associated with the diagnosis of developmental dysplasia of the hip in newborns. Eur J Radiol. 2012;81:e344–e51.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. 6.
  Tönnis D. Congenital dysplasia and dislocation of the hip in children and adults. Berlin: Springer; 1987.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Boere-Boonekamp MM, Mostert AK. Dysplastische heupontwikkeling. Basisboek Jeugdgezondheidszorg in Nederland. Maarssen: Elsevier; 2010. pag. 139–52.Google Scholar
 8. 8.
  De Hundt M, Vlemmix F, Bais JM, et al. Risk factors for developmental dysplasia of the hip: a meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012;165:8–17.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. 9.
  American Academy of Pediatrics. Screening for developmental dysplasia of the hip: recommendation statement. Pediatrics. 2006;117:898–902.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Shaw ED, Beals RK. The hip joint in Down’s syndrome. A study of its structure and associated disease. Clin Orthop Relat Res. 1992;278:101–7.Google Scholar
 11. 11.
  Broughton NS, Menelaus MB, Cole WG, Shurtleff DB. The natural history of hip deformity in myelomeningocele. J Bone Joint Surg Br. 1993;75:760–3.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. 12.
  Visser JD. Pluis of niet pluis. Een leidraad voor de eerste lijn gezondheidszorg. Groningen: Styx; 2012.Google Scholar
 13. 13.
  Wedge JH, Wasylenko MJ. The natural history of congenital dislocation of the hip: a critical review. Clin Orthop Relat Res. 1978;137:154–62.Google Scholar
 14. 14.
  Hasegawa Y, Iwata H, Mizuno M, Genda E, Sato S, Miura T. The natural course of osteoarthritis of the hip due to subluxation or acetabular dysplasia. Arch Orthop Trauma Surg. 1992;111:187–91.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. 15.
  Ziegler J, Thielemann F, Mayer-Athenstaedt C, Gunther KP. The natural history of developmental dysplasia of the hip. A meta-analysis of the published literature. Orthopäde. 2008;37(515–6):8–24.Google Scholar
 16. 16.
  Boere-Boonekamp MM, Konijnendijk AAJ, Broerse A, Deurloo JA, Lanting CI. JGZ-richtlijn Heupdysplasie. Leiden/Enschede/Utrecht: TNO/Universiteit Twente/NCJ; 2018.Google Scholar
 17. 17.
  De Argumentenfabriek, CBO. Knelpuntenanalyses Jeugdgezondheidszorg. Utrecht: CBO; 2014.Google Scholar
 18. 18.
  CBO Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg. Evidence-based Richtlijnontwikkeling. Handleiding voor werkgroepleden. 2007.Google Scholar
 19. 19.
  Blom R. Inbakeren brengt rust. Een handleiding voor het inbakeren van je kind. 2017.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • A. A. J. Konijnendijk
  • 1
  Email author
 • J. A. Deurloo
  • 2
  • 3
 • C. I. Lanting
  • 2
 • M. M. Boere-Boonekamp
  • 1
 1. 1.Vakgroep Health Technology and Services ResearchUniversiteit TwenteEnschedeNederland
 2. 2.TNO Child HealthLeidenNederland
 3. 3.GGD Hollands NoordenAlkmaarNederland

Personalised recommendations