Advertisement

De stabiliteit van gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij prematuur geboren kinderen

  • J. HornmanEmail author
Proefschrift
  • 7 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Universitair Medisch Centrum GroningenRijksuniversiteit GroningenGroningenNederland

Personalised recommendations