JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

, Volume 45, Issue 6, pp 122–125

Waarom roken Turkse vrouwen in Nederland tijdens de zwangerschap?

 • J.E. Kist-van Holthe
 • S. Genç
 • H. Bleeker
 • R.A. HiraSing
Article
 • 133 Downloads

Turkse vrouwen roken vaker tijdens de zwangerschap dan Nederlandse vrouwen en ook vaker vergeleken met andere etnische groepen. Roken is schadelijk voor zowel de moeder als voor het nog ongeboren kind. Doel van het onderzoek was te achterhalen wat de beweegredenen zijn van in Nederland wonende Turkse vrouwen om te (blijven) roken tijdens de zwangerschap. Om dit na te gaan, hebben we 15 Turkse vrouwen die roken of gerookt hebben tijdens hun zwangerschap een op een (n = 10) of in een focusgroep (n = 5) geïnterviewd. De uitkomsten zijn gecategoriseerd met gebruikmaking van het Attitude, Sociale invloed en Eigen effectiviteit model (ASE-model). De beweegredenen om te blijven roken tijdens de zwangerschap waren (in willekeurige volgorde): ‘attitude’ (onwetendheid over schadelijke effecten op de foetus, God bepaalt de gezondheid van het kind, bezorgdheid over gezondheid van de foetus); ‘sociale invloeden’ (roken van de partner, hoog oplopende emotionele situaties, probleem- en stressfactoren, diepe eenzaamheid) en ‘eigen effectiviteit’ (hunkeren naar sigaretten, gevoel van eigen gedachten en gevoelens niet kunnen delen met partner en anderen).

Zwangere Turkse vrouwen vinden het moeilijk om te stoppen met roken. Inzicht in en begrip van de leefwereld van Turkse vrouwen die roken, kan leiden tot verbetering van rookpreventie- en interventiestrategieën. Een interventie op maat waarbij de gezondheidszorgmedewerker(s) bekend is/zijn met de sociale situatie en de gezichtspunten van de vrouw is aan te bevelen. Steun van de partner bij het stoppen met roken is voor de Turkse vrouw onmisbaar. Aangepaste assertiviteits- en empowermenttrainingen kunnen Turkse vrouwen hierbij helpen

Literatuur

 1. 1.
  Lanting CI, Wouwe JP van, Burg I van den, Segaar D, Pal-de Bruin KM van der. Smoking during pregnancy: trends between 2001 and 2010. Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156(46): A5092.PubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  Troe EJ, Raat H, Jaddoe VW Hofman, A Steegers EA, Verhulst FC, e.a. Smoking during pregnancy in ethnic populations: the Generation R study. Nicotine Tob Res. 2008;10(8):1373–84.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Giovino GA, Mirza SA, Samet JM, Gupta PC, Jarvis MJ, Bhala N, e.a. Tobacco use in 3 billion individuals from 16 countries: an analysis of nationally representative cross-sectional household surveys. Lancet. 2012;380(9842):668–79.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Filion KB, Abenhaim HA, Mottillo S, Joseph L, Gervais A, O’Loughlin J, e.a. The effect of smoking cessation counselling in pregnant women: a meta-analysis of randomised controlled trials. BJOG. 2011;118(12):1422–8.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Vries H de, Dijkstra M, Kuhlman P. Self-efficacy: the third factor besides attitude and subjective norm as a predictor of behavioral intentions. Health Educ Res. 1988;3:273–82.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Ebert LM, Fahy K. Why do women continue to smoke in pregnancy? Women Birth. 2007;20(4):161–8.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Gillies PA, Madeley RJ, Power FL. Why do pregnant women smoke? Public Health. 1989;103(5):337–43.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Graves L. The meaning of smoking to women. Proceedings of the Seventh World Congress on Smoking and Health.1990;905–7.Google Scholar
 9. 9.
  Karatay G, Kublay G, Emiroglu ON. Effect of motivational interviewing on smoking cessation in pregnant women. J Adv Nurs. 2010;66(6):1328–37.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Floyd RL, Rimer BK, Giovino GA, Mullen PD, Sullivan SE. A review of smoking in pregnancy: effects on pregnancy outcomes and cessation efforts. Annu Rev Public Health.1993;14:379–411.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

 • J.E. Kist-van Holthe
  • 1
 • S. Genç
  • 2
 • H. Bleeker
  • 2
 • R.A. HiraSing
  • 1
 1. 1.afdeling Sociale GeneeskundeEMGO+ Instituut/VU medisch centrumAmsterdamThe Netherlands
 2. 2.

Personalised recommendations