Advertisement

Jeugdbeleid

, Volume 13, Issue 4, pp 183–185 | Cite as

Definitief afscheid

  • René ClarijsEmail author
Article
  • 6 Downloads

Het jeugdzorgbeleid is de uitmiddelpuntigheid zelve, de uitvoering heeft het karakter van de heroic failure van de operatie Market Garden van het Britse leger aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Het kermisgehalte in het jeugdbeleid is inmiddels tot hoog niveau gestegen. De VNG dreigde enige maanden terug met een paginagrote advertentie in het Algemeen Dagblad de jeugdzorg terug te geven aan het Rijk. Waar vanuit de VNG tientallen jaren voor is geknokt, kan blijkbaar net zo gemakkelijk in één keer worden omgedraaid als er niet voldoende geld bijkomt. Echter, het dreigen van de VNG keert als een boemerang terug en ontploft in het gezicht van de gemeenten: het kabinet besluit een groot aantal taken van de jeugdzorg bij de gemeenten weg te gaan halen. U en ik voelen meteen aan wie daar als eerste tegen protesteren: diezelfde gemeenten weer. Consistentie van beleid is blijkbaar iets voor andere partijen.

Daarna wordt deze recentralisatie besproken in de Tweede Kamer, en 150 wethouders...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.HilvarenbeekNederland

Personalised recommendations