Advertisement

Jeugdbeleid

, Volume 12, Issue 4, pp 213–217 | Cite as

‘Professionele kwaliteit jeugdteams moet beter’

Interview met Jo Hermanns en Robert Vermeiren
  • Piet-Hein Peeters
Article
  • 17 Downloads

Samenvatting

Drie jaar nieuwe Jeugdwet. Die wet was hard nodig, zeggen Jo Hermanns en Robert Vermeiren. Maar de uitvoering in de praktijk blijkt zeer weerbarstig. ‘Jeugdteams moeten hun eigen mensen gaan opleiden.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.HoutenNederland

Personalised recommendations