Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 5, Issue 4, pp 8–18 | Cite as

Doorgaande zorg na JeugdzorgPlus

 • Marjan de Lange
 • Coleta van Dam
 • Coen Dresen
 • Esther Geurts
 • Erik Knorth
Effectieve zorg voor jongeren met ernstige gedragsproblemen
 • 755 Downloads

Samenvatting

Jongeren met ernstige gedragsproblemen die zich structureel onttrekken aan hulp kunnen sinds een aantal jaren gedwongen geplaatst worden in een voorziening voor JeugdzorgPlus. Het toerusten van deze jongeren voor deelname aan de samenleving vraagt echter om zorg die verder reikt dan de behandeling in JeugdzorgPlus. Om de behandelresultaten te laten beklijven, is niet slechts nazorg maar langdurig doorgaande zorg nodig.

Verder lezen

 1. Biehal, N., Ellison, S. & Sinclair, I. (2011). Intensive fostering. An independent evaluation of MTFC in an English setting.Children and Youth Services Review, jaargang 33, nummer 10, pagina 2043–2049.CrossRefGoogle Scholar
 2. Boendermaker, L. & Ince, D. (2010).Wat werkt bij jongeren met gedragsstoornissen? Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut.Google Scholar
 3. Boendermaker, L., Rooijen, K. van & Berg, T. (2010).Residentiële jeugdzorg. Wat Werkt? Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut.Google Scholar
 4. Boendermaker, L. & Beijerse, J. uit (2008).Opvoeding en bescherming achter ‘tralies’. Jeugdinrichtingen tussen juridische beginselen en pedagogische praktijk. Amsterdam, Uitgeverij SWP.Google Scholar
 5. Brummelaar, M.D.C. ten, Boendermaker, L., Harder, A.T. & Knorth, E.J. (2011).JeugdzorgPlus. Trajectzorg voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Groningen, Uitgeverij Stichting Kinderstudies.Google Scholar
 6. Dam, C. van (2010).Trajecten JeugdzorgPlus. Kort verslag van een nadere analyse op de gegevens van Evaluatieonderzoek Nieuw Zorgaanbod. Nijmegen, Praktikon.Google Scholar
 7. Dam, C. van, Nijhof, K., Scholte, R. & Veerman, J.W. (2010).Evaluatie Nieuw Zorgaanbod. Gesloten jeugdzorg voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Nijmegen, Praktikon/Radboud Universiteit Nijmegen.Google Scholar
 8. Dishion, T.J. & Dodge, K.A. (2005). Peer Contagion in Interventions for Children and Adolescents. Moving Towards an Understanding of the Ecology and Dynamics of Change.Journal of Abnormal Child Psychology, jaargang 33, nummer 3, pagina 395–400.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 9. Geurts, E.M.W., Lekkerkerker, L., Yperen, T.A. van & Veerman, J.W. (2010).Over verandering gesproken. Op weg naar meer zicht op effectiviteit van de jeugdzorgpraktijk. Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut.Google Scholar
 10. Geurts, E.M.W. (2010).Ouders betrekken in de residentiële jeugdzorg. Een onderzoek naar inhoud en uitkomsten van contextgerichte hulpverlening. Antwerpen/Apeldoorn, Garant.Google Scholar
 11. Harder, A.T. (2011).The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care (proefschrift). Groningen, Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
 12. Harder, A.T., Knorth, E.J. & Zandberg, T. (2006).Residentiële jeugdzorg in beeld. Een overzichtsstudie naar de doelgroep, werkwijzen en uitkomsten. Amsterdam, Uitgeverij SWP.Google Scholar
 13. Helm, P. van der (2011).First do no harm. Living group climate in secure juvenile correctional institutions (proefschrift). Amsterdam, Uitgeverij SWP.Google Scholar
 14. Huefner, J.C., James, S., Ringle, J., Thompson, R.W. & Daly, D.L. (2010). Patterns of movement for youth within an integrated continuum of residential services.Children and Youth Services Review, jaargang 32, nummer 6, pagina 857–864.CrossRefGoogle Scholar
 15. Jeugdzorg Nederland (2011).Brancherapportage Jeugdzorg 2010. Utrecht, Jeugdzorg Nederland.Google Scholar
 16. Lange, M. de e.a. (2011). Verzorging en opvoeding in de residentiële jeugdzorg.Jeugd en Co Kennis, jaargang 5, nummer 2, pagina 40–50.CrossRefGoogle Scholar
 17. Lange, M. de, Eijgenraam, K. & Baat, M. de (2010).Effect en kwaliteit vereisen interventies, hulpverleners en tijd. Een verkennend onderzoek naar een inhoudelijke onderbouwing van de normprijzen van residentiële zorg in de provincie Noord-Brabant. Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut.Google Scholar
 18. Orobio de Castro, B., Veerman, J.W., Bons, E. & De Beer, L. (2002).Kansen Gekeerd? Criminaliteitspreventie door vroegtijdige signalering en gezinsondersteuning. Duivendrecht/Utrecht, PI Research/Universiteit Utrecht.Google Scholar
 19. Reid, J.B., Patterson, G.R. & Snyder, J. (2002).Antisocial Behavior in Children and Adolescents. A Developmental Analysis and Model for Intervention. Washington, APA Books.CrossRefGoogle Scholar
 20. Sällnass, M., Vinnerljung, B. & Kyhle-Westermark, P. (2004). Breakdown of teenage placements in Swedish foster and residential care.Child and Family Social Work, jaargang 9, nummer 2, pagina 141–152.CrossRefGoogle Scholar
 21. Slot, N.W. & Spanjaard, H.J.M. (1999).Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg. Hulpverlening voor kinderen en jongeren in tehuizen. Baarn, Intro.Google Scholar
 22. Stein, M. (2006). Research review: Young people leaving care.Child and Family Social Work, jaargang 11, nummer 3, pagina 273–279.CrossRefGoogle Scholar
 23. Stein, M. & Munro, E.R. (red.) (2008).Young People’s Transitions from Care to Adulthood. International Research and Practice. London/Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers.Google Scholar
 24. Toorn, S. van, Geurts, E.M.W. & Lange, M. de (2010).Een eerste verkenning van JeugdzorgPlus trajecten. Eindverslag (interne publicatie). Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut.Google Scholar
 25. Vlaardingerbroek, P. (2011).Intensieve zorgtrajecten. Een stap naar integrale zorg (presentatie tijdens studiemiddag over JeugdzorgPlus, 17 juni 2011. Breda, Tender.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

 • Marjan de Lange
  • 1
 • Coleta van Dam
  • 2
 • Coen Dresen
  • 3
 • Esther Geurts
  • 4
 • Erik Knorth
  • 5
 1. 1.De afdeling Jeugdzorg & OpvoedNederlands JeugdinstituutAmsterdamThe Netherlands
 2. 2.PraktikonNijmegenThe Netherlands
 3. 3.Tender effectiviteit & onderzoek van JeugdzorgPlusUtrechtThe Netherlands
 4. 4.De afdeling Jeugdzorg & OpvoedHet Nederlands JeugdinstituutAmsterdamThe Netherlands
 5. 5.Rijksuniversiteit GroningenGroningenThe Netherlands

Personalised recommendations