Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 5, Issue 4, pp 4–5 | Cite as

Hardnekkige psychotische ervaringen vormen risico

  • Ton Ceelen
Uit onderzoek
  • 315 Downloads

Samenvatting

Lichte psychotische ervaringen zijn normaal bij jongeren en gaan meestal vanzelf over. Maar als die ervaringen aanhouden of toenemen, zijn jongeren extra kwetsbaar voor depressies en psychosen op latere leeftijd. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Hanneke Wigman.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • Ton Ceelen

There are no affiliations available

Personalised recommendations