Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, 5:35 | Cite as

Inspectie Jeugdzorg baseert toezicht op risicoanalyse

Over het visgedrag van de inspecteur
 • Kees Reedijk
 • Ester Nieuwhuis
Article
 • 135 Downloads

Samenvatting

De Inspectie Jeugdzorg stuurt haar inspecteurs naar de plaatsen waar toezicht nodig is. Die plaatsen kiest de inspectie door in kaart te brengen welke risico’s waar de kwaliteit van de zorg bedreigen. Dit risicogestuurde toezicht is ingevoerd in 2009. De eerste ervaringen zijn positief,maar het duurt nog zeker vijf jaar voordat de inspectie beschikt over een robuust en stabiel risicomodel met indicatoren die een 100 procent betrouwbaar verband kunnen leggen met de kwaliteit van de zorg.

Verder lezen

 1. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2005). Minder last, meer effect. Zes principes van goed toezicht. Kaderstellende visie op toezicht. Den Haag, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Google Scholar
 2. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2005). Wet op de jeugdzorg. Den Haag. VVD & CDA (2010). Vrijheid en verantwoordelijkheid, Regeerakkoord VVD-CDA. Den Haag, VVD/ CDAGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

 • Kees Reedijk
  • 1
 • Ester Nieuwhuis
  • 1
 1. 1.Inspectie JeugdzorgUtrechtThe Netherlands

Personalised recommendations