Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, 5:7 | Cite as

Emotionele integratie wordt niet beloond

  • Ton Ceelen
Uit onderzoek
  • 333 Downloads

Samenvatting

Marokkaans-Nederlandse jongeren vertonen typisch Nederlandse gedragspatronen in hun omgang met emoties. Maar dit aangepaste gedrag heeft niet hetzelfde effect op hun geestelijk welzijn als bij autochtoon-Nederlandse jongeren, vond onderzoeker Sheida Novin.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • Ton Ceelen

There are no affiliations available

Personalised recommendations