Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 5, Issue 1, pp 52–54 | Cite as

Academische Werkplaatsen Jeugd komen uit de startblokken

  • Vicky Verschoor
ZonMw
  • 208 Downloads

Samenvatting

Als wetenschap, praktijk, opleidingen en beleid goed samenwerken, zal dat leiden tot onderzoeksvragen en -resultaten die beter aansluiten bij en beter toepasbaar zijn in de praktijk van de jeugdsector. Binnen academische werkplaatsen krijgt die samenwerking gestalte. Onlangs zijn in de jeugdsector zes nieuwe werk-plaatsen begonnen.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • Vicky Verschoor

There are no affiliations available

Personalised recommendations