Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 12, Issue 6, pp 35–35 | Cite as

Uit de knel

  • Annet Reusink
Uit de knel
  • 2 Downloads

Samenvatting

‘Thuis deed mijn moeder alles om te voorkomen dat mijn broertje een driftbui kreeg. Geen vaste regels betekende drama, maar ook mét ging het vaak mis. Op de basisschool vonden kinderen het leuk om hem uit te dagen. Soms werd hij daar zo agressief van dat leerkrachten mij uit de klas haalden om hem te kalmeren. Daardoor wist ik: ik heb geen gewoon broertje. Toch hadden we het ook vaak supergezellig. Juist omdat hij anders is, kun je enorm met hem lachen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Annet Reusink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations