Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 12, Issue 6, pp 34–34 | Cite as

Wie leest wat

  • Hans Butselaar
Wie leest wat
  • 16 Downloads

Samenvatting

‘Toen ik Een klein leven uit had, kon ik twee dagen geen nieuwe roman oppakken. Het laatste hoofdstuk heb ik zelfs meermalen herlezen. Het boek beschrijft het leven van Jude, een succesvol advocaat met een duister verleden. Drie vrienden staan om hem heen en geven hem onvoorwaardelijke liefde. Maar zijn verleden kan hij niet met hen delen: te schaamtevol. Een aangrijpend verhaal, dat tot op het bot doordringt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Hans Butselaar
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations