Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 12, Issue 6, pp 30–31 | Cite as

‘Ik vond mezelf niet de moeite waard’

  • Annemarie van Dijk
De jeugd van Maasja ooms
  • 8 Downloads

Samenvatting

De eerste jaren van haar leven zat documentairemaakster Maasja Ooms in een kindertehuis. Haar moeder bezocht haar regelmatig, haar vader was uit beeld. Pas jaren later durfde ze haar moeder te vragen: waarom moest ik daar naartoe?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Annemarie van Dijk
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations