Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 12, Issue 6, pp 26–28 | Cite as

Seksueel geweld: van eenmalig experiment tot ziekte

  • Merel van Dorp
Wetenschap en praktijk
  • 55 Downloads

Samenvatting

Soms zitten wetenschappers en jeugdzorgwerkers op één lijn, soms verschillen hun visies. Over onderzoeksresultaten en de toepassing daarvan in de dagelijkse praktijk. Deze keer: Dé zedendelinquent bestaat niet.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Merel van Dorp
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations