Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 12, Issue 6, pp 25–25 | Cite as

Kritiek

  • Tanja Appels
Column
  • 14 Downloads

Samenvatting

‘Beste minister, het lukt ons niet. We doen ons best, maar we kunnen het werk niet doen voor minder geld.’ Op het Malieveld waren jeugdzorgwerkers op 3 september in groten getale aanwezig om dit aan VWS-minister Hugo de Jonge duidelijk te maken. Ik was er niet bij, omdat ik me afvraag of het inzetten van voldoende hulp echt niet kan voor het nu beschikbare geld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Tanja Appels
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations