Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 12, Issue 6, pp 15–15 | Cite as

Aap uit de mouw

  • Semra Aytemur
Voor de rechtbank
  • 4 Downloads

Samenvatting

Bilal wilde voorkomen dat hij een boete zou krijgen, maar zijn creatieve oplossing zorgde voor nog meer problemen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Semra Aytemur
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations