Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 12, Issue 6, pp 10–14 | Cite as

Van rups tot vlinder

  • Merel van Dorp
Transformatie
  • 8 Downloads

Samenvatting

De decentralisatie is achter de rug, maar van transformatie is nog geen sprake. Hoe moet zo’n radicaal andere aanpak er uitzien? Adviezen voor jeugdorganisaties en gemeenten van vijf deskundigen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Merel van Dorp
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations