Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 12, Issue 6, pp 8–9 | Cite as

De boel de boel

  • Vincent van den Hoogen
De boel de boel
  • 35 Downloads

Samenvatting

‘Twee minuscule wijzigingen aan je kleiwerkstuk kunnen het hele beeld veranderen. Dat vind ik zo bijzonder. Wat me ook aanspreekt aan werken met klei is dat je dingen die je dagelijks om je heen ziet, opeens echt opmerkt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Vincent van den Hoogen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations