Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 12, Issue 6, pp 7–7 | Cite as

Het kinderpardon moet worden verruimd

  • Sigrid Starremans
De stelling
  • 11 Downloads

Samenvatting

De Armeense kinderen Howick en Lili liepen weg om uitzetting te voorkomen. Ze woonden al jaren in Nederland en hun moeder was vorig jaar al uitgezet. Na dit drama laait de discussie over het Kinderpardon weer op. Is de huidige regeling te streng?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Sigrid Starremans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations