Jeugd en Co

, Volume 12, Issue 2, pp 34–34 | Cite as

Wie leest wat

  • Harry Dijkstra
Wie leest wat
  • 21 Downloads

Samenvatting

‘Verplichte literatuur voor elke manager, dat is het boek Doorbreek de cirkel van Arend Ardon, gebaseerd op zijn promotieonderzoek naar verandermanagement. Wat blijkt? Managers snappen niet waarom hun medewerkers niet meewerken aan veranderingsprocessen.

Harry Dijkstra (56) directeur Het Poortje Jeugdinrichtingen (JJI Juvaid en Jeugdzorgplus Wilster): Doorbreek de cirkel

‘Verplichte literatuur voor elke manager, dat is het boek Doorbreek de cirkel van Arend Ardon, gebaseerd op zijn promotieonderzoek naar verandermanagement. Wat blijkt? Managers snappen niet waarom hun medewerkers niet meewerken aan veranderingsprocessen. Maar ze vergeten hun eigen aandeel. Onbewust blokkeren ze namelijk het veranderingsproces. Ik herken dat wel. Bij Het Poortje willen we bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheid geven aan pedagogisch werkers in de leefgroepen. Hun managers vinden dat spannend – zij zijn immers eindverantwoordelijk. Dus grijpen ze terug op controle houden en vragen de hele tijd aan medewerkers hoe het gaat. Met als gevolg dat deze minder initiatief durven te nemen. Het komt erop neer dat managers directief zijn en medewerkers veranderingen ondergaan, afwachtend en cynisch worden. Zo ondermijnen we ondernemerschap en wezenlijke veranderingen in onze organisatie.

Ardon stelt dat je als manager moet weten wat je eigen visie op veranderen is. Onderzoek je intenties. Komen die voort uit een overtuiging, bestuurlijke wensen of is veranderen noodzakelijk vanwege wettelijke wijzigingen of bezuinigingen? Het klinkt logisch, maar deel dat met je medewerkers.

Verder is het volgens Ardon belangrijk om te weten hoe je als manager onder lastige omstandigheden onbewust reageert. Iedereen weet dat naar medewerkers luisteren en doorvragen belangrijk is, maar als het spannend wordt, vergeet je dat voor je het weet. Dan stoom je onbewust door en vergeet je om je medewerkers mee te nemen.

Het boek staat vol oneliners en open deuren, die belangrijk zijn om weer even helder te krijgen. Zoals de uitspraak “Managers zijn mensen die veel ingrijpen maar weinig begrijpen”. Dat klopt, we hebben de neiging snel tot actie over te gaan, maar weten we voldoende wat de consequenties zijn volgens de mensen op de werkvloer? Het belangrijkste bij verandering is stilstaan. Even rustig kijken of iedereen nog aan boord is en zo nee, waarom niet. En trap niet in de valkuil je eigen aandeel te vergeten. Vaak nemen we een ‘foto’ van het probleem, maar staan daar zelf niet op. Dat klopt natuurlijk niet, want ook wij zijn daar onderdeel van. Zo was ik er trots op met ingang van dit jaar de eerste Nederlandse jeugdgevangenis te leiden waar niet mag worden gerookt. Ik begreep alleen niet waarom de ondernemingsraad niet enthousiast meedeed, was totaal voorbijgegaan aan de weerstand van rokende medewerkers. Soms denk ik erover om – naast een prijs voor de medewerker van de maand – ook een “blunderbokaal” in het leven te roepen: om openheid te stimuleren over fouten maken en te erkennen wat daarin onze eigen rol is. Mezelf mag ik dan dus de eerste bokaal uitreiken.’ (MvD)

Arend Ardon, Doorbreek de cirkel (Atlas Contact, 2011)

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Harry Dijkstra
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations