Jeugd en Co

, Volume 12, Issue 2, pp 33–33 | Cite as

Een lieve buurvrouw

  • Bohn Stafleu van Loghum
Column Tanja Appels
  • 19 Downloads

Samenvatting

‘Het verschil tussen de cliënt en de gezinsvoogd is slechts het toeval.’ Dat hoorde ik onlangs tijdens een training. En wat ben ik het hiermee eens. Het is toeval dat ik ben geboren in een gezin waar geen financiële problemen waren.

‘Het verschil tussen de cliënt en de gezinsvoogd is slechts het toeval.’ Dat hoorde ik onlangs tijdens een training. En wat ben ik het hiermee eens. Het is toeval dat ik ben geboren in een gezin waar geen financiële problemen waren. Waar ik me veilig kon voelen en mijn soms bijzondere gedrag (ik huilde om alles) werd begrepen en begeleid.

Nu ik zelf moeder ben, is dat besef nog gegroeid. Wat kan mijn zoon me soms het bloed onder de nagels vandaan halen. Daarbij ben ik zelf ook weleens een grens overgegaan. Hij had net doelbewust een dure lamp gesloopt en hij lachte erom. Ik pakte hem heel stevig op en bracht hem schreeuwend naar zijn kamer. Later zat hij nog over zijn armpjes te wrijven omdat ik zo hard had geknepen. Maar gelukkig wist ik al toen ik zijn kamertje verliet dat ik te ver was gegaan. Ik haalde diep adem en werd weer rustig. En ik wist waar ik hulp kon krijgen: mijn moeder die hem even ophaalde, een vriendin waar ik m’n verhaal kwijtkon.

Daarom snap ik die moeder die het zonder netwerk moet stellen, geen geld heeft en doodmoe is van de gebroken nachten. Ik snap dat ze grenzen overschrijdt en geen idee meer heeft wat goed is voor haar kind. Ze is zelf aan het overleven. Ik denk vaak dat zo’n moeder gewoon een lieve buurvrouw nodig heeft, die af en toe even oppast, een extra maaltijd voor haar maakt en die haar uitnodigt om koffie te komen drinken, zodat ze ziet hoe het er in een ander gezin aan toegaat. Natuurlijk kan ze ook een beroep doen op hulpverlening, maar dat voelt heel anders. Ik denk vaak dat gedwongen ingrijpen soms niet nodig was geweest als wij, als buurtgenoten, als medemoeders op het schoolplein, gewoon een hand hadden uitgestoken. Daarom heb ik veel zin in mijn nieuwe baan, waarbij ik passende hulp en steun voor gezinnen moet zoeken. Misschien kan ik dan ook eens een lieve buurvrouw inschakelen. Want door steun uit mijn omgeving kon ik snel weer genieten van mijn zoon. En dat gun ik elke moeder!

Tanja Appels is gezinsvoogd bij Jeugdbescherming West en wordt screener bij Go! Voor Jeugd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations