Advertisement

Kwantiteit versus kwaliteit

  • Marian van den Brink
Redactioneel
  • 2 Downloads

Samenvatting

Na negen jaar studeren kun je in Nederland als huisarts aan de slag. Is dit lang genoeg om een goede huisarts te worden? In Europa gaan stemmen op om de minimaal drie jaar durende huisartsopleiding te verlengen, met als doel competentere huisartsen op te leiden. De Bever et al. beargumenteren in dit nummer dat verlenging niet per se betere huisartsen oplevert.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2020

Authors and Affiliations

  • Marian van den Brink
    • 1
  1. 1.Redactielid H&W

Personalised recommendations