Advertisement

Afwachtend beleid centraal in herziene NHG-Standaard Traumatische knieklachten

  • Marloes MinnaardEmail author
  • Ton Kuijpers
NHG richtlijn

Samenvatting

De NHG-Standaard Traumatische knieklachten is herzien. In deze herziening staat een afwachtend beleid centraal. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat de huisarts kan overwegen het lichamelijk onderzoek uit te breiden met specifieke bewegingstesten om een indruk te krijgen van de mate van (in)stabiliteit van de knie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2020

Authors and Affiliations

  1. 1.Wetenschappelijk medewerkerNederlands Huisartsen Genootschap, afdeling richtlijnontwikkeling en wetenschapUtrechtNederland
  2. 2.Senior wetenschappelijk medewerkerNederlands Huisartsen Genootschap, afdeling richtlijnontwikkeling en wetenschapUtrechtNederland

Personalised recommendations